EU-parlamentarikerna får mer pengar att röra sig med.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-parlamentet ger sig 120 miljoner mer per år

EU-parlamentet har röstat för att höja budgeten för politikernas assistenter med 120 miljoner kronor under 2011.

För andra året i rad har EU-parlamentets budgetutskott beslutat att öka ersättningen för ledamöternas assistenter med 1 500 euro per parlamentariker och år. Det motsvarar totalt 120 miljoner kronor under 2011. Samma höjning gjordes 2010 med motiveringen att parlamentet fått mer arbetsuppgifter i och med att Lissabonfördraget trätt i kraft.

Men höjningen faller inte i god jord hos alla med tanke på de besparingar länder runt om i Europa tvingas göra för att få finanserna att gå ihop.

De Grönas ledamot Helga Trüpel menar att det går stick i stäv med hur EU borde agera.

– Den här oansvariga omröstningen sänder helt fel signal och riskerar att skada bilden av EU-parlamentet allvarligt, säger hon i ett uttalande.

De båda största grupperna, Socialdemokraterna och den konservativa EPP-gruppen, drev igenom utgiftsökningen. Omröstningen skulle ha hållits i september men sköts då upp i väntan på en utvärdering av den höjning som skedde 2010.

De nästan 15 000 extra kronorna per månad kan EU-parlamentarikerna använda till att anställa fler assistenter eller höja lönerna till dem de har i dag.

EU-parlamentarikerna tjänar i dag cirka 55 0000 kronor efter EU-skatt, som sedan beskattas i Sverige. Dessutom tillkommer ett tillägg på 2700 kronor per dag de dagar parlamentarikerna arbetar i Bryssel eller Strasbourg. Ersättningen till assistenter uppgår till totalt närmare 180 000 kronor per månad och parlamentariker, en ersättning som nu höjs med nästan 15 000 kronor.