Hoppa till artikelns andra spalt.

Finansministrar överens om permanent krisfond

Eurorådets medlemmar beslutade igår om den permanenta krisfondens, ESM, utformning och funktion. Tyskland ska bidra med mer än en fjärdedel av den totala kostnaden.

Den permanenta krisfonden ska innehålla 700 miljarder euro, varav knappt 80 miljarder euro ska betalas in direkt. Resterande belopp kommer euroländerna att få betala in vid behov.

Av den totala summan kan krisfonden låna ut 500 miljarder euro. De resterande miljarderna är tillsatta för att krisfonden ska kunna behålla sitt höga kreditbetyg.

Även icke-euro länder kan vid enstaka tillfällen välja att hjälpa till när ett medlemsland får ekonomiska problem.

Tyskland kommer stå för cirka 190 miljarder euro av det totala kapitalet. Frankrike och Italien bidrar med 140 miljarder euro respektive 125 miljarder euro.