Hoppa till artikelns andra spalt.

Framstegen i Turkiet går för långsamt

När EU-parlamentet igår antog en resolution om det pågående utvidgningsarbetet med Turkiet fick landet kritik på flera områden som rör mänskliga rättigheter.

En försämring av pressfriheten, kvinnors situation, ett ökat antal hedersmord och bristen på rättsskydd för religiösa minoriteter är områden som oroar EU-parlamentarikerna.

Den konservativa parlamentarikern Ria Oomen-Ruijten, som var föredragande i frågan, underströk också att lösningen i konflikten med Cypern och bristande dialog mellan politiska partier i landet är viktiga skäl till varför medlemskapsförhandlingarna har bromsats upp.

Samtidigt välkomnade parlamentet det avtal om återtagande av migranter som Turkiet nyligen tecknat med EU, och de förändringar som Turkiet hittills gjort i sin konstitution.

Parlamentet gav också sitt stöd till beslutet att godkänna Montenegro som kandidatland till EU, även om ledamöterna påpekade problem som korruption och organiserad brottslighet i landet.