Hoppa till artikelns andra spalt.

Frontex kan få köpa in egen utrustning

Med stor majoritet antog utskottet för medborgerliga rättigheter i dag ett förslag som ger Frontex möjlighet att köpa in egen utrustning, men som också ökar kontrollen av att mänskliga rättigheter efterlevs.

– Det handlar om att vi faktiskt blir delaktiga i parlamentet och får insyn i vad Frontex gör och hur de arbetar, säger EU-parlamentarikern Cecilia Wikström (FP) som varit skuggrapportör i ärendet som säger att hon är väldigt nöjd med att de mänskliga rättigheterna förstärks.

Utskottet vill att principen om ”non-refoulement”, det vill säga att människor inte ska skickas tillbaka till länder där de riskerar sitt liv eller frihet, förstärks, och att Frontex ska avbryta en operation om den principen inte efterlevs eller om mänskliga rättigheter på annat sätt kränks.

Dessutom ska en oberoende rådgivningsgrupp inrättas som ska kontrollera att Frontex verksamhet sköts som den ska, vilket innebär att de ska ha tillgång till alla dokument och all kommunikation som gäller Frontex aktiviteter.

Den andra stora delen i förslaget handlar om att Frontex ska få större kapacitet att själva köpa in utrustning till sina operationer, vilket gäller allt från kläder till båtar och helikoptrar. I dag är det medlemsländerna som uppmanas bidra med utrustning.

Förslaget antogs med 43 röster för och 7 emot. Frågan behandlades i en så kallad vägledande omröstning, som genomförs för att försöka trycka på en snabb beslutsgång. Nästa steg är att utskottet förhandlar med ministerrådet i frågan.