Hoppa till artikelns andra spalt.

Gemensamma skatteregler för bolag föreslås

Efter flera års diskussioner kom i dag EU-kommissionen med ett förslag om gemensamma EU-regler för hur bolagsskatten ska beräknas.

Ett av årets mer kontroversiella förslag presenterades av EU-kommissionen idag. Med gemensamma regler för hur man räknar ut ett företags bolagsskatt vill EU-kommissionen underlätta för företag som är verksamma i flera länder. Inte minst skulle de administrativa kostnaderna minska, vilket bland annat ska göra EU intressantare för utländska investerare. Företagen kommer att kunna välja om det vill beskattas enligt det nya systemet eller fortsätta som i dag.

En annan effekt är att företag skulle kunna kvitta en förlust i ett land med en vinst från ett annat land. Bolagen behöver med förslaget bara deklarera sin verksamhet i EU till en skattemyndighet som sedan fördelar skatten till berörda länder.

– Den gemensamma bolagsskattebasen kommer att göra det enklare, billigare och mindre krångligt att göra affärer i EU, säger EU-kommissionär Algirdas Šemeta i ett uttalande.

Även om medlemsländerna i förslaget ska behålla rätten att bestämma hur hög skatten ska vara så är skattefrågor mycket känsliga. Just bolagskatten är ett konkurrensmedel för länderna att dra till sig utländska företag, något som inte minst Irland varit framgångsrikt med.

Den svenska regeringen har hittills ställt sig avvaktande till förslaget.