Arkivbild. Europpeiska Ungdomsparlamentets generalförsamling i Stockholm, under den nationella sessionen 2010.

Bild: Arad Hosseini

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
Ingen ångrar europeiska ungdomsparlamentet

Nu vill jag lyfta fram en kollega på Hässleholms Tekniska skola som gör ett fantastiskt arbete med Europeiska ungdomsparlamentet.Det skriver Sofi Holmgren gymnasielärare i Hässleholm.

Nu vill jag lyfta fram en kollega som gör ett fantastiskt arbete och en spännande tävling kopplad till att öka den europeiska förståelsen hos gymnasieelever. Kollegan heter Rosita Olsson och är lärare i engelska och spanska här på Hässleholms Tekniska skola och tävlingen heter Europeiska ungdomsparlamentet.

Rosita har varit med inom EUP med sina elever i fyra år på rad och eleverna har varit mycket framgångsrika. Det har resulterat i att de utöver att ha fått tävla nationellt i Stockholm har fått åka till både Hamburg och Istanbul. Efter årets tävling i Stockholm blev Rositas elever inbjudna till att representera Sverige tillsammans med en skola i Göteborg på det Internationella ungdomsparlamentet där elever från 20 länder träffas och debatterar.

Europeiska ungdomsparlamentet bildades 1987 i Fontainebleau i Frankrike för att ge ungdomar tillfälle att mötas och diskutera gemensamma aktuella europeiska frågor. I Sverige hölls den första tävlingen 1995 men innan dess så hade svenska elever deltagit i de europeiska. Enligt EUP:s hemsida anordnas varje år fler än 50 olika sessioner överallt i Europa och det finns nationella kommittéer i 30 länder och man räknar med att 20 000 elever deltar varje år.

Rosita Olssons engagemang för EUP startade med ett mail från biträdande rektorn Gunvor sent en eftermiddag. Rosita funderade under kvällen och på morgonen så hade hon bestämt sig för att föreslå det hela för sina elever. För eleverna är första steget att de ska skriva en uppsats om ett specifikt ämne på engelska. Rosita kom in till klassen och presenterade sitt förslag och mottagandet blev ljumt.

Klassen tyckte att de redan hade mycket att göra men efter lite övertalande så var det några tjejer som bestämde sig för att hoppa på tåget. Rosita har fortfarande kontakt med några av dem och ingen av dem ångrar idag sitt deltagande. De tyckte att det var en fantastisk erfarenhet och en av dem arbetar idag för organisationen med att hjälpa till att anordna sessionerna.

Efter att eleverna har skrivit sina uppsatser så skickas de till en jury som sen väljer ut vilka skolor som ska få vara med på själva sessionerna. När det sen är dags för själva rollspelet så varar det i tre dagar. Första dagen får skolorna presentera sig för varandra utifrån ett förut bestämt tema. I år var det Harry Potter. Dag två är det utskotts arbete, på kvällen någon aktivitet innan man sen skriver på sina anföranden inför tredje dagens förhandlingar i generalförsamlingen. Sista dagen är således vikt för debatter och anföranden.

Rosita tycker att tävlingen är ett perfekt komplement till den övriga engelska undervisningen och att det ger eleverna en riktig utmaning. De får träna sina färdigheter i att både skriva, läsa och tala engelska. För under själva tävlingen så får eleverna bara tala på antingen engelska eller franska. Utöver det så övar de sig på team building, på att föra fram sina egna åsikter samtidigt som man måste respektera andras. Ämnena under själva rollspelen fungerar både för SP och NV elever.

Är ni mer intresserade av EUP så kan ni kolla in på följande länk: www.eup.se

I övrigt på skolan rullar planeringen inför Hässleholms Europaforum på för fullt. INT tvåorna är på gång med sina fördjupningar och de ska även delta under några av seminarierna. Matsalen kommer att servera europeisk mat och det kommer några föreläsare till skolan. Utöver det så är det även snart dags för språkresorna till Spanien, Tyskland och Frankrike och för INT ettornas besök på Europahuset under deras Stockholmsresa.

MITTEUROPA

MittEuropa uppdateras inte mer.