Hoppa till artikelns andra spalt.

Skydd för kvinnor bör prioriteras

Europarlamentets jämställdhetsutskott antog i dag enhälligt betänkande om hur våld mot kvinnor ska förhindras. En viktig fråga i utskottet är att kvinnovåld ges ett särskilt direktiv och inte läggs in i det kommande brottsofferdirektivet.

Dagens betänkande är ett initiativbetänkande från jämställdhetsutskottets sida och de hoppas att det ska påverka det lagförslag som väntas komma från EU-kommissionen senare i år. Den ansvarige kommissionären Viviane Reding anser att våld mot kvinnor ska vara en del i brottsofferpaketet. Något som utskottet vänder sig emot.

– Detta handlar om kvinnors rättigheter. Man kan inte bara plåstra om offren efter att något har hänt utan måste också förebygga våld mot kvinnor, säger Eva-Britt Svensson till Europaportalen.

Jämställdhetsutskottets förslag kommer att tas upp till omröstning av Europaparlamentet i april.

I utskottet idag beslutades också enhälligt att prostitution är en form av våld mot kvinnor och att surrogatmödraskap är ett allvarligt problem som utnyttjar kvinnans kropp och reproduktiva organ. Dessa frågor kommer också att tas upp i april och beräknas skapa en större debatt än andra frågor.