Hoppa till artikelns andra spalt.

Swiftavtal fick kritik från EU-parlamentariker

Den europeiska polisbyrån Europol fick hård kritik i EU-parlamentet på onsdagen för det sätt byrån har lämnat ut europeiska bankdata till USA.

Som Europaportalen skrev i förra veckan har Europol kritiserats för hur man har lämnat ut uppgifter om europeiska banktransaktioner till USA inom ramen för det så kallade Swiftavtalet. Stora mängder data har lämnats ut efter att amerikanska tjänstemän har givit muntlig information till Europol som inte dokumenterats.

Flera ledamöter i EU-parlamentets utskott för inrikes frågor uttryckte på onsdagen kritik mot Europol när utvärderingen formellt presenterades. De kräver nu bland annat att Europols chef Ron Wrainwright kommer till utskottet för att förklara sig.

Europol har tidigare bett EU-kommissionen med hjälp om hur avtalet ska tolkas men har inte fått den hjälp de har bett om, uppgav Isabel Cruz, ansvarig för Europols utvärdering.