Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kommissionen prickas för vilseledande information

EU-kommissionen kritiseras av EU:s ombudsman för informationen om att flygpassagerare hade automatisk rätt till ersättning vid försenat bagage i samband vulkanutbrottet på Island förra året. Informationen var fel.

Trots att EU-kommissionen omgående uppmärksammades om den felaktiga information av intresseorganisationen European Regions Airline Association dröjde kommissionen en månad med att ta bort uppgiften från sin webbplats. Informationen var vilseledande och fördröjningen var oacceptabelt lång, skriver ombudsmannen Nikiforos Diamandouros.

Eftersom det var andra gången som kommissionen publicerade felaktig information till flygpassagerare överväger ombudsmannen att inleda en undersökning om systemfel hos kommissionen.

EU ombudsman, som formellt heter den Europeiska ombudsmannen, undersöker klagomål från allmänheten och företag om administrativa missförhållanden inom EU-institutionerna och –byråerna.