EU-parlamentet ska tvätta sin byk

EU-parlamentet ska nu ta tag i de korruptionsskandaler som har förföljt det i veckor. Nya regler för extraarbeten och öppenhet ska tvätta huset rent från tvivelaktiga verksamheter.

EU-parlamentets talman Jerzy Buzek leder själv arbetsgruppen som till sommaren ska ta fram en ny uppförandekod för de 736 ledamöterna i EU-parlamentet. De regler som finns i dag har uppenbarligen inte hindrat att ledamöter sagt ja till pengar i utbyte mot nya lagar.

Bakgrunden till storstädningen är avslöjandet i den brittiska tidningen Sunday Times. Reportrar låtsades vara lobbyister och fick flera ledamöter att göra ändringar i lagförslag mot betalning. Hittills har två parlamentariker avgått, en har uteslutits ur sin politiska grupp medan en fjärde har lyckats hålla stånd mot anklagelserna.

Buzek föreslår flera ändringar. I ett brev han skickade till ledarna för de politiska grupperna förra veckan och som Europaportalen har läst vill han för det första införa ett obligatoriskt register för lobbyister som omfattar alla EU:s institutioner. Fram tills nu har ett sådant register varit frivilligt och har fungerat dåligt. I väntan på det kommer lobbyister behöva registrera sig varje dag de kommer till parlamentet, även om de har ett passerkort.

Buzek vill vidare att det till varje lagförslag finns ett ”lagstiftande fotavtryck”. Den ansvarige ledamoten för frågan måste ange med vem denne har varit i kontakt med under arbetet med lagförslaget. Det är ett system som i dag används sporadiskt, men är inget måste.

Reglerna vad gäller potentiella intressekonflikter ses också över. I dag ska en ledamot varje år lämna in en redogörelse för de uppdrag ledamoten får betalt för och som inte rör arbetet i parlamentet. Det vill Buzek stärka och låta uppdatera redogörelsen inom en månad efter att en ledamot får ett nytt betalt uppdrag.

Men alla är inte övertygade om att nya regler kommer att leda någon vart. Den franske ledamoten Alain Lamassoure, ordförande för budgetutskottet, till exempel.

– Det är inte reglerna som misslyckats, det är människor som har misslyckats, säger han till nyhetsbyrån AFP.