Europeiska investeringsbankens huvudkontor i Luxemburg.

Bild: EIB

Hoppa till artikelns andra spalt.

Europeiska investeringsbanken pekar ut General Motors

Informationen från Europeiska Investeringsbanken är närmast obefintligt kring vad som ska hända med Saabs senaste låneansökan. På onsdag ska de anställda åter till fabriken i Trollhättan.

Turerna kring Europeiska investeringsbankens, EIB, hemliga lånekrav på Saab har varit många de senaste dagarna.

– Bristen på information och saklighet leder till onödiga spekulationer. Otydligheten gör läget ännu värre för företaget och för de anställda, säger IF Metalls förbundsordförande Stefan Löfven i ett uttalande.

Enligt ett pressmeddelande från Saab på tisdagen har EIB ställt flera krav som det i dagsläget är osäkert om de olika parterna i affären kommer att kunna uppfylla. Saab säger att  kraven bland annat handlar om hur försäljningen av företagets fastigheter ska finansieras. En försäljning som ska ge företaget pengar att driva verksamheten vidare ett tag till. Saab skriver också att kontakter har tagits med kinesiska bilföretag för att se om de på något sätt kan vara intresserade att hjälpa Saab ur krisen.

I dag är produktionsledarna åter på plats i Trollhättefabriken och i morgon onsdag är de övriga anställda kallade till jobbet. Det är dock oklart vad personalen ska göra. Att det enligt uppgifter i media skulle röra sig om ett informationsmöte har man inte några uppgifter om på fackförbundet IF Metall.

I ett skriftligt svar till Europaportalen som kom efter denna artikels första publicering skriver Eva Srejber, vice vd i EIB, att en lösning kräver att samtliga fyra parter, Saab, Riksgälden, EIB och General Motors blir överens: “Vid lunchtid den 26 april förelåg ännu inget färdigt godkännande från GM av Saabs paket av likviditetsstärkande åtgärder.”