Ungern får kritik för ny grundlag

Ungerns nya konstitution kallas av dem själva för 2000-talets mest moderna. Men under en hearing i Europaparlamentet arrangerad av den konservativa gruppen, EPP, i veckan fick parlamentarikern Jozsef Szajer svara på kritiska frågor om bland annat föräldrars möjlighet att rösta åt sina minderåriga barn och homosexuella äktenskap.

I förslaget till konstitution är en av punkterna att man ska värna om äktenskapet som sådant och att det innebär föreningen mellan en man och en kvinna. Varför det måste tydliggöras i konstitutionen att enbart en man och en kvinna kan ingå äktenskap menar parlamentarikern Jozsef Szajer, som även har skrivit delar av konstitutionen, att den konstitutionella domstolen godkänner inte äktenskap mellan samkönade par.

Andra frågor som diskuterades under hearingen i onsdags var att i familjer som har barn ska föräldrarna enligt förslaget ha rätt att rösta å sina minderåriga barns vägnar för att som det heter föra barnens. Hur många röster varje familj ska ha beroende på hur många barn de har eller vem i familjen som ska kunna använda rösten/erna är ännu inte fastställt.

I en av de paragrafer som kompletterar lagarna beskrivs rätten även fostrets rättigheter ”Var och en har rätt till liv och mänsklig värdighet, fostret ska skyddas från befruktningsögonblicket”.

Preliminärt är det tänkt att parlamentet i Ungern ska rösta om konstitutionen under april månad.