Annons

EU-kommissionen menar att illegal fildelning och piratkopierare skadar EU:s ekonomi.

EU-kommissionen menar att illegal fildelning och piratkopierare skadar EU:s ekonomi.

EU tar sikte på piratkopierare

EU kommer de kommande åren att se över stora delar av upphovsrätten och varumärkeslagarna i något som kan bli en bitter och långdragen uppgörelse mellan olika stora intressegrupper i Bryssel.

EU-kommissionen lade på tisdagen fram ett stort paket där riktningen för framtidens upphovsrätt stakades ut men inga konkreta lagförslag presenterades. Syftet är, enligt EU-kommissionen, flerfaldigt. Vad gäller varumärken vill EU skydda varuproducerande företag som får sina produkter kopierade runt om i världen, framför allt i Asien. Därför ska tullmyndigheterna runt om i EU kunna beslagta varor i hamnar, flygplatser och vanliga landgränser i större utsträckning än tidigare.

Brottet varumärkesförfalskning utvidgas till att omfatta även fall där till exempel en tvål säljs under namnet Ferrari, vilket inte faller under beteckningen varumärkesintrång i dag. Det ska också bli lättare att beslagta och förstöra varor som skickas i mindre paket via post, ett sätt att smuggla varor som enligt EU-kommissionen blir allt vanligare.

– Däremot kommer tullen inte att leta igenom privatpersoners handbagage, som datorer eller mp3-spelare, sade en tjänsteman på EU-kommissionens skattedirektorat.

Annars är det just kring förändringarna i upphovsrätt och illegal fildelning där det väntas blåsa upp till storm. EU-kommissionen vill se över den så kallade Ipred-direktivet som ger skiv-, filmbolag och förläggare rätt att begära ut information från internetoperatörer om personer som de misstänker bryter mot upphovsrätten.

Direktivet, som antogs 2004, är inte anpassat till nya internetrelaterade frågor, menar kommissionen. Internetoperatörer ska uppmanas att samarbeta med rättighetsinnehavarna, ofta film- eller skivbolag. Sådana samarbeten är nödvändiga, menar EU-kommissionen.

– Regler för sådana samarbeten finns redan, men tyvärr har de inte fungerat. De bråkar i rätten i stället för att samarbeta. Men vi måste skapa medel för att komma åt aktörerna som indirekt tjänar stora pengar på rättighetsinnehavare. Pirate Bay är ett sådant exempel, sade en tjänsteman i EU-kommissionen i dag.

Men dessa typer av påtvingande samarbeten kommer internetoperatörerna att kämpa emot med näbbar och klor.

– De motsäger allt som EU står för i fråga om respekt för rättsstaten och proportionalitet. Internetoperatörerna tvingas stänga ner sidor utan att det finns några egentliga bevis för att något olagligt har skett. Kommissionens förslag kommer med största sannolikhet att göra situationen värre, säger Joe McNamee på organisationen European Digital Rights.

EU-kommissionen hoppas också strömlinjeforma reglerna för så kallade förvaltningsorganisationer för upphovsrätt, i Sverige är det främsta exemplet Stim. Stim samlar in pengar från alla som spelar musik offentligt och delar sedan ut pengarna till ägarna av upphovsrätten. Kommissionen vill bland annat skapa en enda EU-licens för musik online, oavsett i vilket land lyssnaren befinner sig. Det skulle göra det lättare för till exempel det svenska företaget Spotify att verka i hela EU och inte som i dag, endast i sju länder på grund av skillnaderna i upphovsrätt mellan länderna.

– Det vore jättebra om det görs på ett smart sätt baserat på behov och konkurrens. Allt som underlättar distributionen av sådant innehåll till ett bra pris är positivt. Men om jag tittar på vilka lobbyister som EU-parlamentet och kommissionen brukar lyssna på tror jag det blir svårt att nå hela vägen fram, säger Joe McNamee.