EU:s och USA:s PNR-avtal

Läs avtalet mellan EU och USA som kan ge USA rätt att spara känsliga personuppgifter i 15 år.

PNR_US