EU? Nej tack. Graffiti på en vägg i Belgrad.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Visumtvång kan återinföras för Balkanländer

EU kan komma att återinföra visumtvånget för länder på Balkan på grund av en stor mängd asylansökningar från framför allt Serbien.

EU tog bort visumtvånget för Makedonien, Montenegro och Serbien under de sista dagarna av det svenska EU-ordförandeskapet 2009. Ett år senare slopades visumen även för Bosnien-Hercegovina och Albanien. De två händelserna sågs som ett stort steg framåt för ländernas framtida EU-medlemskap.

Men snart kan visumtvången återinföras. Flera länder, däribland Sverige, Tyskland och Belgien, har sedan visumen avskaffades fått ta emot ett stort antal asylansökningar från människor från de före detta jugoslaviska länderna. Framför allt Serbien och Makedoniens ansökningar har ökat.

På uppmaning av EU-länder lägger EU-kommissionen därför i morgon fram ett förslag som ska förtydliga möjligheterna att tillfälligt återinföra visumtvången under ”exceptionella omständigheter”. I dag finns endast en oklar paragraf i EU-fördraget som skulle kunna användas för att återinföra visumen. Det nya förslaget ska leda till en tydligare process och ska diskuteras av EU:s migrationsministrar vid ett möte i Luxemburg i juni. 

Under 2010, året efter att visumtvången togs bort, sökte enligt Migrationsverket drygt 6300 serber om asyl i Sverige, en ökning med över 1000 procent jämfört med de dryga 500 personer som gjorde det under 2009.

EU-kommissionär Cecilia Malmström skrev i höstas ett brev till de serbiska myndigheterna där hon varnade för att visumfriheten var i fara om inte landet gjorde någonting åt det stora antalet asylansökningar. Sedan dess har antalet ansökningar minskat något, men är fortfarande högt. Fram till den 1 maj i år hade 1211 personer från Serbien fått sin asylansökan prövad i Sverige, varav endast 15 stycken godkändes.

Enligt EU-kommissionen ska tisdagens förslag dock inte specifikt rikta sig mot länderna på Balkan utan gäller för alla länder som har fått visumtvånget avskaffat.