Hoppa till artikelns andra spalt.

EU minskar matutdelningar till fattiga

Inför nästa år kommer EU och medlemsländerna att dela ut betydligt mindre med mat åt de fattigaste invånarna jämfört med tidigare år. Samtidigt har 43 miljoner EU-medborgare inte råd med en riktig måltid ens varannan dag.

Från att tidigare delat ut matvaror för ett värde av 4,5 miljard kronor kommer EU nästa år att dela ut mat till de fattigaste invånarna för ett värde av drygt en miljard kronor. Orsaken är en EU-dom i april som begränsar matutdelning till produkter som finns i EU:s offentliga lager – ett lager som på grund av olika markandsreformer har blivit mindre.

Enligt EU-kommissionen, som i dag publicerade listan över mottagarländerna för 2012, klara inte 43 miljoner människor i EU att köpa sig ett riktigt mål mat varannan dag. Under 2008 fick 18 miljoner invånare ta emot matkorgar eller lagade måltider arrangerat av välgörenhetsorganisationer i samarbete med EU och medlemsländerna.

Finland kommer nästa år att ta emot matvaror för närmare 12 miljoner kronor. Sverige och Danmark tillhör sex EU-länder som valt att inte delta i matprogrammet. Mest mat från EU:s lager till fattiga delas ut i Italien, Spanien och Polen.