Hoppa till artikelns andra spalt.

EU:s datainspektion ifrågasätter datalagring

I dag togs ännu en tur i tvisten om EU:s datalagringsdirektiv då EU:s datatillsynsman ifrågasatte om EU överhuvudtaget behöver ett direktiv om lagring av datatrafik.

Datatillsynsmannen Peter Hustinx uppmanar på fredagen kommissionen att allvarligt överväga alla alternativ för att skydda medborgarnas rätt till ett fredat privatliv, inklusive möjligheten att avskaffa direktivet.

Enligt datatillsynsmannens uttalande är det faktiska behovet av datalagring inte tillräckligt utrett och medlemsländerna har fått alltför stor frihet att själva bestämma vad de lagrade uppgifterna ska användas till och vem som ska få tillgång till dem.

Sverige har trots upprepade maningar från EU-kommissionen ännu inte antagit datalagringsdirektivet. I riksdagen röstade Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna i mars i år igenom en ettårig uppskjutning av beslutet.