Korruption ska bekämpas med rapporter

EU-kommissionen föreslog på måndagen att de var annat år ska publicera särskilda rapporter som kartlägger utbredningen av korruption i EU-länderna. Syftet är att stimulera den politiska viljan att bekämpa korruption.

Korruption, där någon för personlig vinning påverkar ett beslut, anses av fyra av fem EU-medborgare som ett stort problem i deras land och antas enligt kommissionen kosta drygt 1000 miljarder kronor per år.  

– Det är tydligt att politiker och beslutsfattare inte är motiverade att ingripa mot denna typ av brott. En regelbunden rapport om insatserna mot korruption kan stimulera den politiska viljan genom att tydligt beskriva insatser och resultat och samtidigt beskriva svagheter och tillkortakommanden, säger EU-kommissionär Cecilia Malmström i ett pressmeddelande.

Rapporten ingår i en serie förslag som till hösten ska kompletteras med återkrav av vinning av brott och en handlingsplan för att förbättra insamlingen av brottsstatistik. Förslag kommer också att komma för att förbättra utbildningen inom rättsväsendet, för att förbättra ekobrottsutredningar och för bekämpning av korruption i EU:s kandidatländer och andra länder i EU:s närhet.