Rekordlågt norskt stöd för EU

Om norrmännen skulle folkomrösta om EU-medlemskap i dag skulle 66 procent rösta nej. En majoritet av väljarna till samtliga partier säger nej.

Det starka norska EU-motståndet håller i sig och har det senaste året haft stöd av över 60 procent av befolkningen. För väljare under 30 år är motståndet mot EU ännu större motsvarande 77 procent.

Av de tillfrågande i tidningen Nationens EU-barometer svarade endast drygt 25 procent att de skulle rösta ja till ett norskt EU-medlemskap. Bland de under 30 år är stödet för EU bara 15 procent.

Norge har ett fördjupat samarbete med EU genom EES-avtalet.