Annons

Sverige leder EU-kommissionens rangordning av EU-länder när det gäller innovation.

Bild: ABB

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige EU-etta på innovation

Sverige imponerar mest bland EU-länderna när det handlar om innovation. Det visar en sammanställning som EU-kommissionen gjort.

År 2020 ska EU-länderna ha uppnått ett antal mål för tillväxt, sysselsättning, klimatanpassning, forskning och utbildning. De två sistnämnda anses avgörande för graden av innovation i ekonomin. Men EU har inte lyckats hämta in det försprång som de viktigaste konkurrentländerna USA och Japan har i fråga om innovation. Samtidigt kommer Brasilien och Kina starkt, konstaterar EU-kommissionen i en ny rapport.

För att motivera länderna till stordåd har kommissionen tagit fram en resultattavla som rangordnar medlemsländerna efter hur väl de lyckas att främja innovation. Inom EU imponerar Sverige mest, slår kommissionen fast. Därefter kommer Danmark, Finland och Tyskland. Längst ner på listan återfinns, inte oväntat, de fattigaste länderna i EU som Bulgarien och Rumänien.

Resultattavlan som presenterades i torsdags bygger på 25 forsknings- och innovationsindikatorer som poängsätter ländernas förutsättningar, hur aktiva företagen är och vilka resultat som faktiskt uppnås.

Den största skillnaden gentemot USA och Japan finns hos företagens aktiviteter. Här hamnar EU på efterkälken när det gäller hur mycket pengar företagen satsar på forskning och utveckling (FoU), graden av samarbete mellan den offentliga sektorn och den privata och, i jämförelse med Japan, antalet patent.

– Resultattavlan visar att vi måste öka våra ansträngningar för att göra EU mer innovativt för att komma ikapp våra största konkurrenter, sade kommissionens vice ordförande Antonio Tajani, som ansvarar för näringsliv.

Men det är inte helt nattsvart. Exempelvis minskar gapet i antalet högskolestuderande något och EU är bättre än USA på offentliga FoU-utgifter och kunskapsintensiv export.

Ny teknik för klimatsmarta lösningar är en annan stark gren där 40 procent av patenten kom från EU 2007. EU behåller även sitt försprång på området gentemot Indien och Ryssland, enligt EU-kommissionen.