Det svenska snuset ratas av en majoritet av EU:s länder.

Det svenska snuset ratas av en majoritet av EU:s länder.

EU-länder vill ha kvar snusförbud

Få länder vill avskaffa förbudet för att sälja snus i EU, enligt en rekordstor undersökning gjord av EU-kommissionen.

Den som vill snusa på Europasemestern lär även i framtiden få fortsätta packa ner snusstockarna i resväskan. Enligt en stor studie som EU-kommissionen har gjort i samband med att EU:s tobakslagar ses över, är det väldigt få länder som vill avskaffa förbudet för att sälja snus i EU som infördes 1989. Sverige är det enda land som har ett undantag från förbudet.

EU-kommissionens undersökning om tobaksdirektivet har slagit alla rekord. Vanligtvis brukar ett hundratal personer och organisationer höra av sig med synpunkter – nu har 85 000 svar kommit in, och hela 96 procent från privatpersoner. Å andra sidan stod Polen och Italien för två tredjedelar av svaren, och 99 procent av de italienska svaren är identiska. En kampanj orkestrerad av en organisation som representerar 75 procent av de italienska tobakshandlarna lyckades få 30 000 av medlemmarna att skicka in samma svar.

Men synpunkter inkom också från regeringar och EU-parlamentariker, alltså de som i slutändan räcker upp handen eller trycker på knappen och röstar om snusförbudets vara eller inte vara.

Av deras svar framgår det att en majoritet av EU-länderna och EU-parlamentarikerna vill ha kvar snusförbudet.

Kommissionens frågeformulär hade tre alternativ: upphävt snusförbud, fortsatt snusförbud och förbud för alla typer av muntobak, inklusive snus. Majoriteten av länderna vill ha ett totalförbud för muntobak, en handfull vill behålla snusförbudet medan ”ett väldigt litet antal” länder vill att snusförbudet avskaffas.

Enligt EU-kommissionen var det ”ett medlemsland som uttryckte ett särskilt starkt intresse för detta”, med argumentet att det är ologiskt att snus är den enda förbjudna tobaksprodukten utan ett vetenskapligt stöd för att behandla snus annorlunda än andra produkter på marknaden.

De länder som är för ett fortsatt förbud menar att även om en del av produkterna medför lägre hälsorisker är ändå alla tobaksprodukter farliga för hälsan.

Resultatet är ett bakslag för både Sveriges riksdag, som ställt sig bakom Sveriges linje i EU om ett avskaffande av snusförbudet inom EU. Sveriges handelsminister Ewa Björling (M) har flera gånger skrivit brev till EU-kommissionen i frågan, utan synbart resultat.

Enligt EU-kommissionen är tobak den största enskilda anledningen till sjukdomar som kan undvikas och leder till uppskattningsvis 650 000 dödsfall årligen i EU. EU-kommissionen väntas lägga sitt förslag till ett nytt tobaksdirektiv nästa år – om det blir med eller utan snusförbud återstår att se.