EU-kommissionär Olli Rehn.

EU-kommissionär Olli Rehn.

Bild: Fredrik Haglund (arkiv)

Dyster prognos för EU:s ekonomi

Ekonomin är på väg att sakta ner i Europa. Tillväxten stannar av och skuldkrisen gör att läget förblir mycket osäkert, konstaterade EU-kommissionär Olli Rehn i dag i samband med att en ny rapport släpptes.

– Tyvärr ser skuldsituationen fortsatt mörk ut i flera länder. Därför måste de uppsatta budgetmålen stå kvar och eventuellt nya åtgärder vidtas om det behövs, sade Olli Rehn.

Tillväxtprognosen för EU ligger kvar på 1,7 procent i år, men utsikterna för det tredje och fjärde kvartalet ser sämre ut än väntat: de skrivs ned med 0,2 respektive 0,3 procentenheter. Det beror bland annat på att exporten har avtagit och att pessimismen bland företagare och konsumenter tilltagit, enligt rapporten.

Olli Rehn ville ändå gripa tag i ett positivt halmstrå: sysselsättningen i EU ökade med 0,2 procent det andra kvartalet i år och med 0,3 % i eurozonen.

– Det är relativt goda nyheter och kan förhoppningsvis ge en positiv effekt på förtroendet hos företagare, sade Olli Rehn.

I dag kom också beskedet om att en överenskommelse är klar mellan EU-parlamentet och ministerrådet vad gäller starkare ekonomisk styrning i EU. Det så kallade sexpacket har EU-institutionerna förhandlat om i ett år och har dragit ut på tiden på grund av oenighet kring hur automatiska bestraffningarna ska vara för de länder som bryter mot de uppsatta budgetreglerna.

Uppgörelsen ska diskuteras av EU finansministrar i morgon och kan komma att antas i slutet av månaden. Därefter är det dags för fler och mer långtgående regler.

– När sexpacket antagits kan vi börja diskutera nya former för en ekonomisk styrning i Europa som kommissionsordförande Barroso kommer att presentera i slutet av oktober, sade Olli Rehn.

I går meddelade kommissionen att ett förslag på euroobligationer kommer att läggas fram inom kort. Förslaget har dock stött på hårt motstånd från Tyskland. Olli Rehn har tidigare sagt att om de ska antas måste de ackompanjeras av betydligt mer sammanhållen ekonomisk politik och efter en bred debatt i EU:s länder.