Arkivbild. I framtiden kan man åka tåg direkt från Barcelona till Stockholm skriver Margareta Strandman Dahlberg.

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
Europeisk vår för tåg och båt

Tänk att kliva på ett tåg i Barcelona och befinna sig i Stockholm ett dygn senare. Det skriver Margareta Strandman Dahlberg från Mallorca
 

Järnvägen utmed spanska Medelhavskusten och mellan de stora hamnarna moderniseras och skall tas i bruk i en ”nära” framtid. Delegationer från de olika städerna har varit på stormöte hos kommissionärsordförande Barroso i Bryssel.
 
Hamnarna i Algeciras, Cartagena, Alicante, Valencia, Tarragona och Barcelona bygger ut för att ta emot en ökande sjöfart.  Detta är något nytt i Spanien, där man tidigare och ända fram till idag mest prioriterat järnväg mellan de stora städerna inne i landet. Spanien har idag ett förnämligt järnvägsnät med snabbtåget AVE som pilar runt i hög hastighet och med ett väl utbyggt nät av närtrafik omkring storstäderna.
                                       
Organisationer som FERMED, där privata och offentliga intressen går ihop för att bland annat verka för uppdaterade och förbättrade tåg- och båtförbindelser i Europa utgör ännu ett tecken på att tiderna förändras. Det här är nödvändigt och vettigt för att minska CO2-utsläppen och minska slitaget på våra vägar.
 
Vad gäller järnvägarna så kommer där speciella, moderna, snabbgående tågset att transportera varor i alla olika väderstreck inom den värld, som behöver ökat samarbete på alla fronter. För att minska kostnaderna och skynda på den krävande omställningen till en renare miljö.

Annons

Detta är givetvis bara ett led i den utvecklingen. Snabbtåg för transport av passagerare kommer i framtiden att genomkorsa hela vår kontinent och det blir möjligt att gå på ett bekvämt tåg av typen AVE (Alta Velocidad Española) i till exempel Barcelona och befinna oss i Stockholm ett dygn senare. Detta blir möjligt inom den allra närmaste framtiden

Och var kommer Mallorca och Balearerna in i bilden? Jo, den en gång så livliga trafiken mellan Medelhavets hamnar, senast under 1800-talet och fram till 1900-talets mitt, den kommer tillbaka. Den nuvarande regeringen PSOE har sedan flera år tillbaka arbetat med förslaget inom EU. Tre regionsordföranden tillhörande Partido Popular (PP) har nu tagit del av detsamma och  skrivit på en önskan om att aktivt medverka till denna utveckling.
 
På Mallorca har vi sedan länge fått uppleva en kraftigt ökad passagerartrafik, både vad gäller de sedvanliga färjorna mellan öarna och kontinenten och det stigande antalet kryssningsfartyg. Vi har just i år, en kraftigt ökande flygtrafik. Flyget kommer dock att kontinuerligt  utvecklas för att klara de alltmer stränga reglerna för till exempel utsläpp och bullervolym. Alcudia är den hamn som idag tar emot de flesta större fartyg med varutransporter, till exempel bilar, byggnadsmaterial, olja och naturgas. Och den kommer att ytterligare byggas ut.
 
Var och varannan dag skrivs nu om detta, både i lokal och rikstäckande dagspress och fler delar av landet vill vara med. Först i raden står Galicien, som kommer att knytas samman med den senare nordliga järnvägen mot Frankrike. Denna viktiga utbyggnad för framtida behov kommer att bli försenad på grund av krisen. Men det finns ett stort behov och ett lika stort intresse i  de nämnda områdena.
 
Någon skrev i en dagstidning för lite sedan att ” snart kommer Spaniens vägar inte att utgå från Puerta del Sol i Madrid.”  Slut på centraliseringen alltså  även vad gäller det spanska vägnätet. Återigen blir kuststäderna mer betydande. Det är spännande tider vi har att vänta.
 
Medelhavsvärldens hamnar skall därmed börja tävla med Hamburg, Rotterdam och andra och FERMEDs tågplaner omfattar en växande del av Europa. Från Sydspanien till ända upp till Skandinavien. Och, ej att förglömma, hävdar de som planerar: Länder som Marocko, Libyen, Egypten, Mellanösterns länder samt Turkiet. Tågets och båtens tidevarv är snart här igen. Och globaliseringens!

MITTEUROPA

MittEuropa uppdateras inte mer.