Närmare hälften av kvinnorna i 31 europeiska länder är blivit utsatta för någon form av manligt våld enligt en undersökning.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Omfattande våld mot kvinnor i Europa

Det behövs en effektivare lagstiftning i Europa för att minska mäns våld mot kvinnor. Det anser kvinnoorganisationer och EU-parlamentets kvinno- och jämställdhetsutskott.

Sammanställda uppgifter från paraplyorganisationen European Womens Lobby, EWL, över 31 länder visar att våld mot kvinnor är ett mycket utbrett problem i Europa. Om man räknar in alla former av manligt våld mot kvinnor så har 45 procent av Europas kvinnor blivit utsatta.  Mellan 40- till 50 procent av kvinnorna har blivit sexuellt trakasserade på jobbet. Varje dag dör sju kvinnor av manligt våld i hemmet. I definitionen av manligt våld mot kvinnor ingår bland annat fysiskt och psykiskt våld, våldtäkt, prostitution, trafficing, tvångsäktenskap och hedersvåld. Våldet kan motverkas av en mer effektiv lagstiftning  menar European Womens Lobby om bara den politiska vilja finns.

Vilket ansvar har du som Europaparlamentariker och ordförande i parlamentets kvinno- och jämställdhetsutskott för att stävja mäns våld mot kvinnor i Europa?

– Jag har naturligtvis ett stort ansvar. I våras skickade utskottet en uppmaning till EU-kommissionen att ta fram konkreta lagförslag på miniminivåer på skyddslagstiftningen. Det är viktigt att länderna tar egna nationella handlingsplaner så att det satsas pengar och utbildning på området, säger Mikael Gustafsson (V), nybliven utskottsordförande.

Har du varit i kontakt med EU-kommissionen. Vet du när de kommer med några förslag?

– De har ännu inte avviserat det. Nu fick de utskottets uppmaning i våras så de har ännu en tid på sig. Men vi ska hålla trycket uppe, säger  Gustafsson.

European Womens Lobby har listat vilka europeiska länder som har nationella handlingsplaner för att förhindra mäns våld mot kvinnor och hur omfattande planerna är. En nationell plan är bland annat avgörande för att kunna mäta nationella förändringar och kunna jämföra länder menar kvinnolobbyn. Organisationen har satt betyg på planerna utifrån ett genusperspektiv. Endast ett land: Sverige, klarar testet.

– Sverige är det enda land som har en fullständig nationell handlingsplan som täcker in alla former av mäns våld mot kvinnor. Men vi är inte nöjda med planen därför den tar inte upp maktstrukturer och könsmaktsordning, säger Wiveca Holst som svarar för den svenska rapporten i kvinnolobbyns sammanställning.

Om du skulle göra en europeisk karta över mäns våld mot kvinnor var är det värst någonstans, var blir det riktigt mörkt?

– Det är svårt att peka ut ett enskilt land. Mörkt har kvinnor i länder där det råder stor fattigdom som ofta leder till prostitution. Vi har många länder som Rumänien där kvinnor har det fruktansvärt illa. Sedan har du länder där den katolska eller ortodoxa kyrka håller på att få en starkare ställning där försämras även kvinnors ställning.  

Storbritannien är det enda land i undersökningen som saknar en nationell handlingsplan medan övriga länder enligt European Womens Lobby har handlingsplaner med varierande kvalitet.