Annons

Finansminister Anders Borg (M) skakar hand med EU-kommissionär Michel Barnier vid dagens finansministermöte i Bryssel.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Borg öppnar för ECB-intervention

Stabilare finanser och bättre ekonomisk samordning kommer ge den Europeiska centralbanken ökat manöverutrymme, menar finansminister Anders Borg.

När EU:s finansministrar möttes på onsdagen togs ett steg närmare möjligheten för den Europeiska centralbanken, ECB, att ingripa för att bromsa skuldkrisen. Ett sådant ingripande skulle enligt EU-diplomater innebära att centralbanken kan öka sina uppköp av statsobligationer på andrahandsmarknaden från krisande euroländer.

– Det kan bara ske under förutsättning att man stärker den ekonomiska samordningen i euroländerna och att Spanien och Italien markerar att de har en ambition att stärka sin finanspolitik, sade Anders Borg (M) vid onsdagens finansministermöte i Bryssel. Ett möte som han lämnade innan det avslutades.

Borg framhävde vikten att inte ifrågasätta ECB:s självständighet och att det vore kontraproduktivt att sätta press direkt på ECB att köpa upp statsobligationer.

– Men om euroländerna sätter press på varandra att stärka sin finanspolitik skulle det öppna för större manöverutrymme för den Europeiska centralbanken, sade Anders Borg.

Finland och Nederländerna, båda euroländer, har föreslagit en kombination av insatser av ECB och Internationella valutafonder, IMF, som en väg framåt. Anders Borg framhöll deras förslag som det bästa av dem som hittills har uppkommit.

– Jag menar att IMF-involvering är absolut nödvändigt eftersom vi behöver transparens och övervakning, sade han.

Tyskland har länge motsatt i sig en inblandning av ECB i finanskrisen. Tyskarna menar att en inblandning skulle minska på trycket på de länder som måste ordna upp sina statsfinanser och att det riskerar oönskade inflationshöjningar. Anders Borg tror dock att det går att rucka på tyskarnas motvilja om Spanien och Italien får en finansiell stabilitet och den ekonomiska samordningen blir bättre.