Ett alltmer pressat EU öppnar för IMF-lån

Sverige avvaktar att ge nya lån till IMF.

Euroländernas finansministrar diskuterade på tisdagskvällen olika förslag för att förstärka krisfonden EFSF för att förhindra att inte eurokrisen sprider sig vidare.

Ett alternativ är att be om lån från Internationella valutafonden, IMF. Dessa lån skulle gå till krisande euroländer som Italien och Spanien. Planen ses som ett försök att gå runt Tysklands vägran att gå med på att låta Europeiska centralbanken, ECB, trycka upp mer pengar till krisfonden.

I dagsläget har IMF 286 miljarder euro att låna ut, vilket inte räcker till om en stor ekonomi som Italien skulle behöva hjälp. En ökning av IMF:s resurser skulle komma via bilaterala lån från EU-länder, eventuellt även från Sverige.

– IMF-lånen är de säkraste lånen vi ger. Vi får återkomma till frågan om det bli nödvändigt, sade den svenske finansministern Anders Borg (M) till svenska korrespondenter i Bryssel på onsdagsmorgonen.

Anders Borg menade dock att Italien och Spanien i första hand måste skapa en större finanspolitisk trovärdighet.

– Då öppnar det för andra lösningar, sade han innan han gick in på dagens möte mellan EU:s finansministrar.

Euroländerna överväger två modeller för att locka investerare från exempelvis Kina och Brasilien. I den ena skulle EFSF gå in och garantera de första 20-30 procenten av nya statsobligationer som utfärdas av krisande länder.

Dessutom skulle så kallade saminvesteringsfonder, CIF, för offentliga och privata investerare, skapas. CIF, ett dotterbolag till EFSF, skulle köpa statsobligationer på första- och/eller andrahandsmarknaden på begäran av ett krisande euroland. Pengarna som CIF:en drar in skulle kunna användas för att exempelvis för att rekapitalisera bankerna i landet.

Dessa två investeringsmodeller skulle kunna vara klara i januari. Hur mycket den skulle förstärka krisfonden är dock oklart. Men troligtvis kommer resurserna inte nå upp de 1000 miljarder euro som tidigare hoppats.

EFSF har använts för att hjälpa små euroländer som Irland och Portugal men är i dagsläget för liten för att kunna ge krislån till stora länder som Spanien och Italien.

Under eurogruppens möte på tisdagen blev det även klart att Grekland i mitten av december får den tredje delutbetalningen av sitt krislån på 8 miljarder euro.

– Grekland är nu tillbaka på banan och jag är väldigt optimistisk, sade den grekiske finansministern Evangelos Venizelos på onsdagsmorgonen.

Även ett krislån på 8,5 miljarder euro till Irland klubbades genom.