EU måste satsa mer mot kvinnovåldet, skriver Nyamko Sabuni (FP) och Cecilia Wikström (FP).

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU:s engagemang för misshandlade kvinnor sviktar

Jämställdhet och kampen mot mäns våld mot kvinnor är ingen lyxkonsumtion som europeiska makthavare kan spara in på när tiderna är tuffa. Det skriver Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister (FP) och Cecilia Wikström, EU-parlamentariker (FP).

Det finns flera anledningar att uppmärksamma dagens datum – den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Runt om i världens länder fortsätter män att slå kvinnor. Det sexuella våldet i hemmet, trafficking och förekomsten av våldtäkter i konflikter är utbrett.

På hemmaplan – i Europa – uppskattar Europen Women’s lobby att var femte kvinna under sin livstid kommer att drabbas av våld i en nära relation. Var tionde kommer att våldtas eller utsättas för annat sexuellt våld.

Inte heller Sverige är en fristad. Här dör i genomsnitt 17 kvinnor varje år efter våld av någon de har eller har haft relation till.  300 kvinnor och 1000 barn flyr varje år till kvinnojourernas beskydd. Där sover de på flykt undan någon de tidigare somnat tätt intill. I världens mest jämställda land är hemmet alltför ofta en brottsplats.

Kampen mot mäns våld mot kvinnor har varit Folkpartiets och Alliansen första prioritet inom jämställdhetspolitiken sedan 2006. Vi förstärker stödet till kvinnojourerna. Vi har utvecklat metoder för omhändertagande av sexualbrottsoffer. Vi genomför åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck. 10 000 poliser, domarkåren och flera hundra socialtjänstemän, lärare och skolledare har utbildats kring mäns våld mot kvinnor. Straffen för grova våldsbrott har höjts.

Men ett globalt problem kräver globala lösningar, och våldet mot kvinnor måste också mötas med åtgärder på europeisk nivå. Tyvärr går utvecklingen i en annan riktning. Inom det globala samarbetet flyttar det reaktionära och relativistiska fram sina positioner. Vi som önskar utveckling genom mer långtgående internationella åtaganden får ägna all kraft och energi åt att försvara de framsteg som gjordes för 10-15 år sedan. Under den period då detta datums temadag inrättades.

Lika oroande är den undanskymda roll jämställdhetspolitiken har i det förslag till EU:s långtidsbudget som kommissionen presenterat. Vi är också oroade över att ett långsiktigt engagemang för att förebygga våld mot kvinnor sviktar.

Både Sveriges och Folkpartiets position är att EU inte alltid kan kosta mer – tvärtom måste det europeiska samarbetet ta sitt ansvar för att spara i tider i av finansiell oro. Men jämställdhet och kampen mot mäns våld mot kvinnor är ingen lyxkonsumtion som det kan sparas in på när tiderna är tuffa. Idag är vi oroade över att den inställningen delas av allt för få europeiska makthavare.

Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister (FP)
Cecilia Wikström, EU-parlamentariker (FP)