Hedegaard: Kina och USA är för klimatlångsamma

För EU handlar det kommande klimattoppmötet i Sydafrika om att få de värsta nedsmutsarna att binda sig vid klimatavtal.

Kyotoprotokollet, klimatöverenskommelsen som de flesta av världens länder enades kring i Japan 1997, går ut nästa år. EU:s främsta mål i sydafrikanska Durban, där det sjuttonde internationella klimattoppmötes hålls i början av december, är att se till att länder som Kina, USA och Ryssland binder sig att förlänga Kyotoprotokollet.

– Vad världen behöver nu är inte mer tid att tänka. Världen behöver beslut som leder till direkta åtgärder, sade EU:s klimatkommissionär Connie Hedegaard på torsdagen till journalister i Bryssel.

Hedegaard pekade på siffror som visar att EU-länderna bara står för elva procent av koldioxidutsläppen i världen. Hon menade att de värsta länderna, Kina och USA som står för 24 respektive 18 procent av utsläppen, nu måste följa i EU:s spår och gå med på att förlänga Kyotoprotokollet.

– Jag tror att det står klart för alla att man inte kan ha en tillräckligt stark internationell överenskommelse om inte de övriga stora utsläppsländerna är med, sade Hedegaard.

En träta som länge infekterat de internationella klimatförhandlingarna har varit synen på utsläpp. Medan västländerna pekar på att utvecklingsländerna har större utsläpp, säger de i sin tur  att utsläppet per individ i väst är större än hos dem och att det alltså är de som måste minska sina utsläpp.

– Kina släpper i dag ut mer koldioxid per person än länder som Italien, Frankrike och Spanien gör, framhöll klimatkommissionären.

Men som framgår av statistik som delades ut på Hedegaards presskonferens är EU-genomsnittet högre än det i Kina.

Länder som USA och Kina har redan satt upp inhemska mål för att minska sina utsläpp. Men Hedegaard menar inte att de är tillräckliga för att bromsa klimatförändringarna.

– Jag försäkrar er att farten som andra rör sig med nu är alldeles för långsam för min och de 27 medlemsländernas smak, sade Connie Hedegaard.

Klimattoppmötet äger rum mellan de 28 november och den 9 december i Durban, Sydafrika. .