Schmidt: Låt oss diskutera Europa

Mer Europa är svaret på många av Sveriges frågor. Det skriver EU-politiker Olle Schmidt (FP) i ett öppet brev till oppositionsledaren Håkan Juholt (S).

 På Europaportalen den 8 november 2011 kunde man läsa hur socialdemokraternas ordförande Håkan Juholt anklagade regeringen för att vara visionslösa när det gäller europasamarbetet.

Som företrädare för Sveriges mest EU-vänliga parti välkomnar jag självklart Juholt in i debatten och tycker att det är på tiden att också socialdemokraterna visar engagemang och solidaritet för Europa. Jag hoppas också att detta innebär en nystart för en mer positiv och konstruktiv socialdemokratisk linje i EU-frågorna.

Tyvärr har socialdemokraterna, under Juholts ordförandeskap, lyst med sin frånvaro gällande visioner om framtidens Europa. Tvärtom har det snarare blivit trend bland ledande socialdemokrater att uttala sig negativt om ett mer integrerat Europa. Det kändes minst sagt tråkigt när socialdemokraternas finansministerkandidat, Tommy Waidelich, i slutet av augusti gick ut med nyheten att han utesluter ett svensk medlemskap i eurosamarbetet under sin livstid. Detta kommer från en socialdemokrat som jag har sett som en varm vän av Europa. Frågan är: hur är detta visionärt?

Vi i Folkpartiet har, sedan länge, en tydlig vision för EU. Vi vet att framtiden ligger i mer gränsöverskridande samarbete, mer handel och ett fördjupat gemensamt ansvarstagande för de gemensamma utmaningar vi i Europa idag möter.

Låt mig ta tre heta exempel: brottsbekämpningen, EU:s framtida gränser och vägen ur den globala ekonomiska krisen.

Folkpartiet vill se ett stärkt EU i de rättsliga frågorna. Kampen mot den internationella organiserade brottsligheten måste föras gemensamt. När brottslingarna struntar i nationsgränserna kan vi inte tro att vi själva kan sitta och gömma oss bakom dem. Vi vill se ett europeiskt "FBI" med tillräckliga resurser att bekämpa svår internationell brottslighet. Det hade varit önskvärt att fler svenska partier skulle våga ställa sig bakom detta krav.

Vidare får vi aldrig glömma att EU är ett projekt för fred och demokrati. Många av de länder som idag sitter med vid förhandlingsbordet var nyss odemokratiska och stängda stater. Utvidgningen är det mest fantastiska och lyckade demokratiprojekt EU har genomfört. Med ett hägrande EU-medlemskap som morot har länder lyckats med enorma politiska och ekonomiska reformer under imponerande kort tid. Och det finns fler länder som knackar på dörren.

Inget annat parti än Folkpartiet har vågat stå upp för euro-samarbetet under skuldkrisen. Alltför många har fallit för de enkla svarens frestelse och skyller en dålig ekonomi på själva valutan. Hur hade dagens skuldkris hade sett ut med en rad europeiska småvalutor? Vilken ökad börda hade inte valutaspekulationer, devalveringar och ett ohejdat "race to the bottom" i inflation kunnat bli?

Folkpartiet vänder inte kappan efter vinden utan säger det som andra tycker är obehagligt att höra: eurosamarbetet är vårt bästa skydd mot skuldkrisen. I och med eurozonens hårda regler arbetar vi i denna kris med krisens orsaker istället för symptom. Vi sanerar ekonomier istället för att försöka devalvera oss ur eländet. Det är en långt mer hållbar - och solidarisk - väg att gå.

Håkan Juholt, detta är enbart ett litet axplock av de idéer Folkpartiet har för Europas framtid som ju också är Sveriges framtid.

Jag ser fram emot att diskutera fler europafrågor med dig och dina socialdemokratiska vänner - klimatfrågan, den inre marknaden, europeisk asylrätt och mycket mer. Centrala politikområden där Europa är svaret på många av Sveriges frågor.

Olle Schmidt,

europaparlamentariker (FP)