Vid årskiftet tar Danmark över det roterande ordförandeskapet i EU.

Vid årskiftet tar Danmark över det roterande ordförandeskapet i EU.

Bild: Christer

”2 miljoner nya gröna jobb i EU”

Danmark vill att EU fokuserar på kris, miljö och säkerhet när de nästa år tar över EU:s ordförandeskap efter Polen.

– Vi tar över ordförandeskapet i den svåraste av tider. Men vi ser fram emot det, inledde den danske EU-ministern Nicolai Wammen sin presentation av landets ordförandeskap som börjar vid årsskiftet och sträcker sig ett halvår fram.

Den ekonomiska krisen kommer att stå i fokus. Och det är bråttom. Den föreslagna finanspolitiska pakten måste komma i gång snart om man ska kunna återställa förtroendet på marknaden.
– Vi kan helt enkelt inte vänta på tre ordförandeskap för att få genom förslagen, sade Wammen och syftade på det så kallade sexpacket som tog ett och ett halvt år att sjösätt.

Danmark, som har kronan knuten till euron, ser det som en huvuduppgift att förena de EU-länder som är med i valutaunionen med euroländerna. Men det är fortfarande oklart huruvida Danmark kommer gå med i den finanspolitiska pakten.

Miljön är en hjärtefråga för danskarna som för ordet i unionen för sjunde gången.

– Vi måste avgöra om gröna jobb ska skapas i Kina, Indien, Sydkorea, USA eller här i Europa, sade Nicolai Wammen.

Han vill använda mer av EU-budgeten till att främja grön tillväxt. Just nu håller EU-parlamentet och medlemsländerna att förhandla fram hur unionens budget ska se ut under 2014-2020. Wammen ser även möjligheten att skapa miljövänliga arbeten i de förslag för energieffektivisering som diskuteras i EU.

– Det skulle kunna skapa 2 miljoner gröna jobb.

Efter de problem som uppstod i samband med flyktingströmmarna under den nordafrikanska våren vill danskarna få klart det gemensamma asylsystemet som länge har blockerats i ministerrådet. Nicolai Wammen passade samtidigt på att ge en känga till den förra danska regeringen som fick se sig besegrad i det senaste parlamentsvalet.

– En av våra första åtgärder var att avskaffa den förra regeringens gränskontroll, sade han och avsåg den ökade gränskontroll mot Sverige och Tyskland som Danmark satte upp i somras.

Efter Danmark tar Cypern över ordförandeklubban och många ser gärna att de erfarnare danskarna lyckas klara av så många frågor som möjligt innan den lilla önationen axlar rollen som ordförande.