Det blir fler skolambassadörer nästa år skriver Sofi Holmgren, lärare, och sedan tidigare en av skolambassadörerna.

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
Allt fler blir skolambassadörer

Ambassadörerna har lyckats bra med sina insatser runt om på skolorna. Det skriver Sofi Holmgren.

Nu är vi inte bara 25 stycken skolambassadörer för EU-frågor längre utan nu finns det 72 stycken runt om på skolor i Sverige. Fredagen den 2 december 2011 fick årets årgång sina diplom efter avslutad kurs på Folkets hus i Stockholm.

Dagen hade ett fullspäckat och intressant program och moderator för dagen var den alltid lika coola Britt-Marie Mattson från Göteborgsposten. Det är en dam med spets och humor. Efter inledande ord från Internationella programkontorets generaldirektör Ulf Melin var det dags för representanter från EU:s institutioner att ta plats i talarstolen.  Deras uppdrag var att tala om aktuella EU-frågor och ja, det blev mycket ekonomi.

Först ut var Göran Färm (S) som är ledamot i Europaparlamentet. Hans ämne var årets budgetförhandlingar, arbetet med den långsiktiga budgeten och den ekonomiska krisen. Han fick med mycket intressant på sina 20 minuter. Han berättade att lördagen innan så hade man förhandlat i 17 timmar i sträck för att få klart budgeten för 2012. Det var dock kanske inte ett så lyckat exempel att ta upp inför ett 70-tal pedagoger som vet att en genomsnittlig person kan hålla koncentrationen uppe i mellan 45-60 minuter max men våra förtroendevalda kanske kan hålla sig fokuserade längre. Han ställde även frågan: Vad är EU och vad är Euro-länderna och vem ska ha inflytande över vad?

Talare nummer två var Patrick Joyce som är tillförordnad statssekreterare hos EU-minister Birgitta Ohlsson. Även han talade om den ekonomiska krisen och att det behövs sanktioner mot de länder som bryter mot stabilitetspakten men han talade även mycket om hopp. Det är under en kris som utveckling sker menade han. Han ville även se att moderniseringen av Europa ska ske snabbare och att mer pengar ska satsas på forskning så även han var inne på den långsiktiga budgeten i sitt tal.
Samtliga de tre första talarna tryckte mycket på solidaritetstanken i sina anföranden.

Efter lunch låg fokus mer på skolan och på skolambassadörerna.  Utvärderingen från förra årets skolambassadörer och undersökningen om EU-undervisningen i skolan från 2007 och 2011 redovisades av Jan Hylén.  Förra årets ambassadörer hade i huvudsak lyckats bra med sina insatser runt om på skolorna.  De stora hindren hade varit tiden och nya gymnasiereformen som tagit mycket kraft. Vad det gällde undervisningen om EU så hade den tidsmässigt ökat sen undersökningen 2007. Dock var det fortfarande skillnader mellan de teoretiska och praktiska programmen trots att det är samma läroplan. Under eftermiddagen talade även Ulf Hedbjörk från Internationella programkontoret om Eurydike som har till uppgift att samla all information om hur alla skolsystem ser ut över hela Europa. De ska även lansera en webbplats vid namn Eurypedia där all information skall finnas.

Dagen avslutades med intervjuer av både gamla och nya skolambassadörer. Representanter från skolambassadörerna 2010 var Emma från Varberg och Marie-Louise från Uddevalla. De båda var mycket nöjda med sitt arbete under året och de nya ambassadörerna såg fram emot att komma igång med sina uppdrag. På det hela taget var det en lärorik dag och vi gamla skolambassadörer önskar de nya varmt lycka till.

MITTEUROPA

MittEuropa uppdateras inte mer.