Annons

Det finns ingen majoritet i riksdagen för en svensk anslutning till europakten. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige stannar utanför europakt

Sverige går med på att låna ut pengar till IMF för att rädda euroländerna. Sverige kommer dock att  stanna utanför den nybildade europakten eftersom regeringen saknar majoritet i EU-nämnden.

Riksdagens EU-nämnd godkände idag att Sverige ska medverka med nya lån till IMF. Nämnden sa också ja till att fördraget ska ändras så att euroländer som missköter sig kan straffas.

– Om euroländerna vill lösa sin problem på detta sätt ska de få göra det, sade Marie Granlund (S) , EU-nämndens vice ordförande, efter nämndmötet.

Regeringen och riksbanken fick grönt ljus från allianspartierna och Socialdemokraterna i EU-nämnden att Sverige ska förhandla vidare om storleken på ett större lån till IMF. Ett lån som sedan ges vidare till EU:s krisfonder. Frågan om Sveriges del i IMF-lånet till euroländerna kommer senare upp på riksdagens bord för beslut.
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna gick emot ytterligare IMF-lån från svensk sida.

– Det här pengar som vi riskerar att förlora och risken är uppenbar, sade en upprörd Jonas Sjöstedt (V) direkt utanför EU-nämndens sammanträdesrum.

Carl B Hamilton (FP), EU-nämndens ordförande, var mycket kritisk över att Storbritannien som han säger ställt sådan villkor för sitt IMF-deltagare som de visste inte kunde accepteras. Storbritannien kommer därför inte att bidra med lån till IMF.
– De splittrar Europa. Storbritannien har uppträtt på ett icke konstruktivt sätt. Unhelpful som man brukar säga på engelska.

Nattens stora nyhet att 17 euroländerna tillsammans med sex andra EU-länder ska bilda en slags euro- och budgetpakt har inte behandlats på EU-nämnden.  Men möjligheten att ansluta sig senare ligger öppen.
– Vi får se framöver vad det faktiskt innebär att vara frivilligt ansluten. Vi ska inte ha några överdrivna förhoppningar att vi kan påverka hela Europas politik. Men om vi är med så kan vi skydda oss mot att andra länder fattar för oss skadliga beslut, sade Carl B Hamilton.

När ska Sverige bestämma sig?

– Vi behöver inte bestämma oss omedelbart. Jag vill se lite närmare på vad  den här frivilligheten innebär innan jag tar definitiv ställning.

Så till och med Folkpartiet tvekar?

– Folkpartiet vill med förnuft och kunskap ta ställning och det har det har vi inte riktigt haft tid med ännu, sade Carl B Hamilton.

Socialdemokraterna säger dock redan nu nej till en frivillig svensk anslutning. Därmed blir det svårt för regeringen att få med sig EU-nämnden om ett svenskt medlemskap i pakten skulle bli aktuellt. Företrädare för Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har avvisat förslaget på direkt fråga från Europaportalen.

Vill du att Sverige ska gå med i den nya europakten?

– Absolut inte, sade Marie Granlund (S).

Varför inte det?

– Det skulle stå i strid mot vad svenska folket har sagt i folkomröstningen. Det skulle bli en alldeles för stor inblandning i den svenska ekonomin, sade Granlund.

Följande länder står i dagsläget utanför den nya pakten: Sverige, Ungern, Storbritannien. Tjeckien ska diskutera frågan. Det är oklart hur Danmark kommer att ställa sig.