Marie Granlund (S) viceordförande i EU-nämnden på dagens möte.

Marie Granlund (S) viceordförande i EU-nämnden på dagens möte.

Bild: Anders Selnes

Oppositionen ifrågasätter hemligstämplat EU-uttalande

 Ett förslag till uttalande om ökad tillväxt och skattepolitik i Europa vållade debatt i riksdagen.

Ett utkast till uttalande om ökad tillväxt som ska antas på EU-toppmötet på måndag vållade en del irritation bland EU-nämndens ledamöter under fredagens möte. Uttalandet som hemligstämplats dök upp i svensk översättning under pågående nämndsmöte.  Efter en inledande S-kritik för att pappret kommit för sent sågades delar av uttalandet av oppositionen.

– Det här dokumentet kan inte vi ställa oss bakom. Att minskad skattekil kan ha betydande effekter på efterfrågan på lågkvalificerad arbetskraft och ungdomar är tvärtemot socialdemokratisk politik, sade Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden. Hon vill också att uttalande skulle beskriva klimatsatsningar som tillväxtskapande likaså kvinnors arbetsdeltagande och jämställdhetspolitik.

– Vi vänder oss först och främst mot första stycket men jag utesluter inte att det kan finnas andra hundar begravda här, sade Granlund.

Hon fick medhåll av Carl B Hamilton (FP), EU-nämndens ordförande, att tillväxtuttalandet kommit sent och att det var otillfredställande.

– Tyvärr drabbas vi av det då och då, inte så sällan faktiskt. Men Europa väntar inte på Sverige, sade Hamilton.

Jonas Sjöstedt (V) menade att många delar i uttalandet om tillväxt var helt okontroversiella, det mesta.

– Det är tre saker som vi har problem med. Det är skattepolitiken, synen på arbetsmarknaden och avsaknaden på klimatperspektiv.

När Hamilton summerade partiernas inställning konstaterade han att regeringen med undantag stycket om skattekilar hade Socialdemokraterna bakom sig. EU-förhandlingar om tillväxtuttalandet kommer att fortsätta i Bryssel under fredagen och sannolikt också under måndagen.

I slutet av december annonserade Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy ett extrainsatt toppmöte för att diskutera en fråga som länge stått i skymundan för nedskärningsåtgärder och budgetdisciplin: jobb och tillväxt.

Efter att varje gång under de senaste åren ha kommit hem från Bryssel med svångrem och nedskärningar vill nu EU-ledarna kunna visa upp att de även diskuterar tillväxt och jobb. Arbetslösheten i EU ligger på rekordhöga 9,8 procent, i euroländerna är siffran 10,3 procent.

Tre tillväxtområden står i fokus på måndagens toppmöte: att få ungdomar i arbete, den inre marknaden och att underlätta för små och medelstora företag.