EU-kommissioen vill se en kraftigt höjd pensionsålder. Arkivbild, äldre i Rumänien.

EU-kommissioen vill se en kraftigt höjd pensionsålder. Arkivbild, äldre i Rumänien.

EU vill höja pensionsåldern

– Det är viktigt att höja pensionsåldern, sade László Andor, EU-kommissionen när han på torsdagen presenterade en vitbok om hållbara pensioner i EU.

Det är inte bara Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt (M) som gärna ser en höjd pensionsålder, i hans resonemang till 75 år. Nu kastar sig EU-kommissionen in i debatten och föreslår att pensionsåldern ska höjas och sedan knytas till medellivslängden  – så att den ökar i takt med att medellivslängden ökar. Samtidigt vill kommissionen minska möjligheten till förtidspension.

På LO där fackmedlemmarna går i pension i mellan 60-62 års ålder är man skeptisk till förslaget.

– Man kan inte både höja pensionsåldern i takt med genomsnittet och sedan inte ha en förtidspension för de grupper som inte följer med genomsnittet. För stora grupper blir det i dagsläget helt orealistiskt. Sedan kan man ha det som mål på längre sikt men då måste man se till att inte folk slits ut i förtid, säger Mats Morin, LO-ekonom, till Europaportalen.

Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, välkomnar att, som han säger, EU slår ett slag för att människor ska arbeta längre.

– Jag uppfattar detta och Fredrik Reinfeldts uttalande som en mer allmän beskrivning att det är bra om fler människor arbetar längre. Alla länder har låtit medellivslängden öka mycket mer än pensionsåldern de senaste 30 åren. Här finns en historisk last. Utan någon större diskussion har allt mer av skatteintäkterna allokerats till pensioner.

Kommissionen föreslår att det skapas förutsättningar så att arbetsföra kan fortsätta att arbeta upp i åldrarna. Dessutom vill man att de som flyttar till ett annat land får behålla sina pensionsrättigheter, att människor ska uppmuntras att spara mer och att löften om pensioner verkligen infrias så att man får den pension man har rätt att förvänta sig.

– Det är inte för sent att ta itu med problemen. Det är viktigt att höja pensionsåldern. En färsk Eurobarometerundersökning visar att många européer skulle fortsätta att jobba under rätt förutsättningar, sade László Andor,  EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, i ett uttalande.

I förslaget förväntar sig EU-kommissionen att arbetsmarknadens parter aktivt ska gå in och anpassa praxis på arbetsplatser så att äldre kan jobba kvar. Kommission vill också att parterna tar fram system för kompletterande privat pensionssparande och att medlemsstaterna genomför skattelättnader och andra incitament.

LO ser positivt på att anpassa arbetsplatserna till äldre som ett sätt att hålla nere utslagningen från arbetsmarknaden men avvisar förslaget om privat pensionssparande.

– Det där är vi emot. Det som är mest effektivt och stör minst i en ekonomi är ett rent fördelningssystem via socialförsäkringarna som tas ut av de som arbetar. Fondering ska man undvika och i stället utveckla fördelningssystemen, säger Mats Morin.

Svenskt Näringsliv har  en annan syn på kompletterande privat pensionssparande.

– De viktiga är att de blir rätt utformade och att de ger anställda incitamentet att arbeta längre och att avgifterna inte avskräcker arbetsgivare att anställa äldre, säger Stefan Fölster.

Pensionssystemen är  EU-ländernas ansvar, men EU kan lagstifta på de områden som påverkar den inre marknaden. Dagens utspel som sker i form av en så kallad vitbok är inte en ny lagstiftning utan en sammanfattning av idéer och ambitioner som är tänkt att ge riktlinjer till medlemsländerna för att tackla problemet: EU:s åldrande befolkning. Vitboken kommer att diskuteras av Europaparlamentet och medlemsländernas regeringar i år och nästa år. Först därefter väntas EU-kommissionen komma med lagförslag.

Denna artikel har ändrats efter påpekanden från läsare, se kommentarerna nedan.