Hoppa till artikelns andra spalt.

Europarådet: Antiziganismen är utbredd

I den första övergripande rapporten från Europarådet om romer och resandefolkets situation som släpptes på måndagen ges en bild av systematisk diskriminering i Europa.

 – I många europeiska länder förnekas fortfarande romer och resande grundläggande mänskliga rättigheter och de lider av uppenbar rasism, sade Thomas Hammarberg Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, i ett uttalande.

I en omfattande rapport om romer och resandefolket som Thomas Hammarberg offentliggjorde på måndagen framgår att dessa grupper kommit långt efter övriga befolkningen när det gäller utbildning, sysselsättning, tillgång till anständiga bostäder och hälsa. Deras genomsnittliga livslängd är kortare och barnadödligheten är högre jämfört med övriga samhället.  

– Problemet med statslöshet och brist på personlig dokumentation är en av de frågor som snarast måste åtgärdas, eftersom dessa personer berövas grundläggande rättigheter som utbildning, hälsovård, socialt stöd och rätt att rösta, sade Hammarberg.

Rapporten är den första övergripande översikten om situationen för mänskliga rättigheter för romer och resande i alla 47 medlemsländer i Europarådet. De romska och till dem relaterade minoritetsgrupper utgör Europas största och mest utsatta minoritet enligt rapporten.

Bland annat skildras vad rapporten kallar ett upprepande mönster av polismyndigheters diskriminering och trakassering av romer och resande i 19 länder i Europa, var av flertalet är EU-länder.

– Jag hoppas att rapporten ska uppmuntra en konstruktiv diskussion om politiken för romer och resande i Europa, sade Thomas Hammarberg vars mandattid som Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter inom kort går ut, efter sex år på posten.