Vilka länder vi röstar på i Eurovisionsschlagerfestivalen sammanfaller med vilka vi handlar med. Fjolårets vinnare på bild.

Vilka länder vi röstar på i Eurovisionsschlagerfestivalen sammanfaller med vilka vi handlar med. Fjolårets vinnare på bild.

Schlagerfestivalen förklarar europeisk handel

Det finns ett tydligt samband mellan hur vi röstar i Eurovisionsschlagerfestivalen och vilka länder vi köper varor i från.

De två forskarna Patrik Tingvall och Ari Kokko ville förstå varför världshandeln ser ut som den gör och tog till ett ovanligt grepp. De lade in resultaten från omröstningarna i Eurovisionsschlagerfestivalen i en handelsmodell och fick ett överraskande resultat.

– Slutsatsen blev att detta var den starkaste förklaringsvariabeln vi någonsin sprungit på. Det var en fantastisk variabel på att förklara handel. Den slog ut det mesta annat som man normalt har i en handelsmodell, säger Patrik Tingvall, docent vid Näringslivets forskningsinstitut Ratio, till Europaportalen.

Andra förklaringar som avstånd mellan länder, tullar, samma språk, kultur och religion lyckas enligt Patrik Tingvall inte förklara våra handelsmönster lika bra som hur vi röstar i Eurovisionsschlagerfestivalen. Vi köper helt enkelt saker från länder som vi gillar.

Patrik Tingvall säger att tidigare forskning inte i tillräcklig utsträckning har undersökt hur efterfrågan på vissa varor påverkar världshandeln.
 
Han menar att våra preferenser för olika länder förändras över tiden och att det avspeglar sig i hur vi röstar och med vilka länder vi handlar. Den rent musikaliska kvaliteten är alltså inte det enda som påverkar hur vi röstar.

Om till exempel Makedonien skulle frambringa vinnare i Eurovisionsschlagerfestivalen tio år i rad, skulle vår handel med Makedonien öka då?

– Nej, det vi tittar på är inte om länder gör bra eller dåliga låtar utan vad ett lands tv-publik tycker i förhållande till ett annat, säger Patrik Tingvall.