Ännu inget Schengen för Rumänien och Bulgarien

Trots danska medlingsförsök och trots att Rumänien och Bulgarien uppfyller alla villkor får de två länderna vänta på inträde i passunionen. Först i september kan en lösning komma.

Rumänien och Bulgarien kan fortfarande inte gå med i Schengensamarbetet som garanterar EU-medborgare fri rörlighet över gränserna. Nederländerna har som enda EU-land lagt sitt veto trots att de två länderna uppfyllt alla krav.

Inför torsdagens EU-toppmöte träffade den danska statsministern Helle Thorning-Schmidt tillsammans med Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy Rumäniens, Bulgariens och Nederländernas ledare för att försöka hitta en lösning på frågan.
 
– När ett land levt upp till alla villkor som vi satt är det viktigt att vi fullföljer våra åtaganden. Man får inte flytta målposten i processen utan göra vad man lovat, sade Helle Thorning-Schmidt innan hon gick in till förhandlingarna på torsdagseftermiddagen.

Trots Danmarks, som är ordförandeland i EU, försök till medling gav inte den nederländske premiärministern Mark Rutte med sig den här gången heller. Det är hans parlament där bland annat Geert Wilders främlingsfientliga PVV-parti sitter som inte går med på låta Rumänien och Bulgarien inträda i passunionen.

Den svenske statsministern Fredrik Reinfeldt (M) instämmer i att det är beklagligt att Nederländerna obstruerar.

– Det finns en irritation. Rumänien och Bulgarien tycker sig uppfylla villkoren för att kunna gå in i Schengen och det är också Sveriges uppfattning, sade Fredrik Reinfeldt.

Nederländerna har lagt in sitt veto med motiveringen att korruption inom polis- och rättsväsende är vida spridd i Rumänien och Bulgarien. Exempelvis misstänker de att det finns en risk att korrupta tulltjänstemän kommer släppa in folk som inte har rätt till det i Schengenområdet. Även Finland hotade tidigare med veto med drog i november tillbaka det.

Frågan kommer att behandlas igen i september och då hoppas man kunna ha hittat en lösning.