Ännu får Bulgarien och Rumänien vänta på att resa passfritt inom Schengen.

Ännu får Bulgarien och Rumänien vänta på att resa passfritt inom Schengen.

Ännu inget Schengen för Rumänien och Bulgarien

Trots danska medlingsförsök och trots att Rumänien och Bulgarien uppfyller alla villkor får de två länderna vänta på inträde i passunionen. Först i september kan en lösning komma.

Rumänien och Bulgarien kan fortfarande inte gå med i Schengensamarbetet som garanterar EU-medborgare fri rörlighet över gränserna. Nederländerna har som enda EU-land lagt sitt veto trots att de två länderna uppfyllt alla krav.

Inför torsdagens EU-toppmöte träffade den danska statsministern Helle Thorning-Schmidt tillsammans med Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy Rumäniens, Bulgariens och Nederländernas ledare för att försöka hitta en lösning på frågan.
 
– När ett land levt upp till alla villkor som vi satt är det viktigt att vi fullföljer våra åtaganden. Man får inte flytta målposten i processen utan göra vad man lovat, sade Helle Thorning-Schmidt innan hon gick in till förhandlingarna på torsdagseftermiddagen.

Trots Danmarks, som är ordförandeland i EU, försök till medling gav inte den nederländske premiärministern Mark Rutte med sig den här gången heller. Det är hans parlament där bland annat Geert Wilders främlingsfientliga PVV-parti sitter som inte går med på låta Rumänien och Bulgarien inträda i passunionen.

Den svenske statsministern Fredrik Reinfeldt (M) instämmer i att det är beklagligt att Nederländerna obstruerar.

– Det finns en irritation. Rumänien och Bulgarien tycker sig uppfylla villkoren för att kunna gå in i Schengen och det är också Sveriges uppfattning, sade Fredrik Reinfeldt.

Nederländerna har lagt in sitt veto med motiveringen att korruption inom polis- och rättsväsende är vida spridd i Rumänien och Bulgarien. Exempelvis misstänker de att det finns en risk att korrupta tulltjänstemän kommer släppa in folk som inte har rätt till det i Schengenområdet. Även Finland hotade tidigare med veto med drog i november tillbaka det.

Frågan kommer att behandlas igen i september och då hoppas man kunna ha hittat en lösning.