Den första juli kommer det bli billigare att mobilsurfa på Europaresan.

Bild: Carlos

Hoppa till artikelns andra spalt.

Billigare mobilsurf till sommaren

Ministerrådet och EU-parlamentet har enats om ett pristak för all mobilanvändning.

På onsdagen kom Europaparlamentet och medlemsländerna överens om ett pristak på att använda sin mobiltelefon i ett annat medlemsland.

– Det är ett bra beslut för Europas konsumenter och resenärer. Bolagen har alltför länge tagit ut oskäligt höga avgifter för roaming och inte varit tillräckligt intresserade av att sänka kostnaderna på egen hand, kommenterade Europaparlamentarikern Marita Ulvskog (S) beslutet.

Den gröna partigruppen är nöjd med beslutet men tycker samtidigt att priserna skulle kunna ha pressats ned ännu mer.

– Det fanns helt klart mer utrymme för en mycket större prisminskning när det gäller datatrafik, sade Philippe Lamberts, Europaparlamentariker i den gröna partigruppen.

Sedan tidigare finns en EU-lagstiftning som tvingar operatörerna att sänka priserna, men den löper ut vid halvårsskiftet. Det nya pristaket inbegriper för första gången även mobil datatrafik, det vill säga när man kolla mejlen eller surfar på internet på sin mobiltelefon.

Beslutet väntas klubbas formellt av EU-parlamentet i maj, därefter av medlemsländerna i ministerrådet innan sommaren.

Pristaket kommer stegvis att sänkas med start den första juli.

Tabell - nya pristak för mobiltrafik
Så här mycket får det högst kosta när en EU-bo använder sin mobiltelefon i ett annat medlemsland (priser i euro).  En megabyte (mb) motsvarar ungefär den datamängd som krävs för att kolla på en dagstidnings hemsida i sin mobiltelefon. En euro motsvarar i dagsläget ungefär 8,9 kronor. Källa: Ministerrådet                

  Nuvarande 1 juli -12 1 juli -13 1 juli -14
Datatrafik (per mb)  — 0,70 0,45 0,20
Uppringda samtal (per minut) 0,35 0,29 0,24 0,19
Mottagna samtal (per minut) 0,11 0,08 0,07 0,05
SMS 0,11 0,09 0,08 0,06