Finansminister Anders Borg (M) lyfter fram en dansk beskattningsmodell efter att Tyskland backat bort från finansskatten.

Finansminister Anders Borg (M) lyfter fram en dansk beskattningsmodell efter att Tyskland backat bort från finansskatten.

Bild: Anders Selnes

Borg: Höjd arbetsgivaravgift istället för finansskatt

– Vi är öppna för fortsatta diskussioner, säger finansminister Anders Borg, efter att Tyskland backat från en EU-skatt på finanssektorn.

Tyskland släpper finansskatten. Beslutet har vuxit fram och antyddes på senaste EU-mötet för finansministrarna och uttalades offentligt av den tyske finansministern Wolfgang Schäuble under gårdagen.

Tillkännagivandet kommer lagom till helgens informella EU-möte där finansministrarna samlas i Köpenhamn utan press på att ta några beslut och med möjlighet till långa diskussioner. På dagordningen står bland annat EU:s finansskatt.

Sverige har tillsammans med Storbritannien och några andra länder varit motståndare till en finansskatt om den inte blev global och även för att den anses driva upp räntor och sänka tillväxten. När Tyskland ger upp försöken att införa skatten i EU betyder det i praktiken slutet för finansskatten.

Är detta en framgång för Sverige?

– Det är en framgång för de länder som varit skeptiska till en finansskatt som skulle leda till högre räntor, sade Anders Borg till Europaportalen på tisdagen.

Den tyske finansministern Wolfgang Schäuble letar efter alternativ som bland annat kan reglera den högfrekventa handeln på börserna. Har du några råd till honom?

– Vi är naturligtvis öppna för fortsatta diskussioner. Bara det inte handlar om en EU-skatt, det måste vara en nationell skatt.  Den får heller inte innebära höjd ränta för företag och hushåll.

Ser du någon modell i dag som EU skulle kunna jobba vidare på?

– Vi har framhållit flera gånger att den danska modellen med en viss höjning av arbetsgivaravgifterna i finanssektorn är ett tänkbart alternativ. Det skulle motiveras mot bakgrund av att vi har en lägre moms där. Men vi är mycket tidigt i en sådan diskussion, det återstår mycket arbete.

Vad tror du om möjligheten att nå enighet i en sådan fråga?

– Det återstår att se. Vi ska ha en informell diskussion i helgen. Sedan ska vi återkomma i samband med ekofinmötet i juni och försöka landa i en kompromiss.

Ekofin är Bryssel-jargong för EU:s finansministermöten.