Hoppa till artikelns andra spalt.

Kampanjkrav för kortare djurtransporter vann gehör

På torsdagen blev det klart att en majoritet av ledamöterna i Europaparlamentet i en särskild deklaration kräver att djurtransporter ska begränsas till högst åtta timmar. Samma krav har också över en miljon européer ställt i en namninsamling.

– Miljontals djur fraktas genom Europa under svårt lidande och med alltför långa transporttider, säger Carl Schlyter (MP) en av initiativtagarna till Europaparlamentets deklaration. Vi har kämpat länge för en lagändring men den ansvarige kommissionären John Dalli är motsträvig. Med denna skriftliga deklaration tvingar vi honom att ta tag i frågan säger Schlyter i ett uttalande.

Europaparlamentet kan inte formellt tvinga EU-kommissionen att lägga lagförslag. Deklarationen och namninsamlingen ökar däremot det politiska trycket på kommissionen att agera.

För att en skriftlig deklaration ska gå igenom i parlamentet krävs att minst hälften av ledamöterna ansluter sig, något som uppnåddes på torsdagen.