Den serbiske presidenten Boris Tadić och Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kandidatstatus för Serbien trots rumänskt motstånd

Efter många turer har Serbien uppnått ett viktigt mål på vägen till ett framtida EU-medlemskap.

Serbien fick vid det förra EU-toppmötet nej till att få status som kandidatland. Denna gång såg det länge ut att gå samma väg. Rumänien hotade att stoppa hela processen.

Rumänien ville se att den minoritet av vlacher, vars språk påminner om rumänska, som bor i Serbien skulle få garantier på minoritetsskydd innan Rumänien kunde gå med på att ge Serbien kandidatstatus. Men till slut fick Rumänien ge med sig och det sista hindret undanröjdes.

Det rumänska motståndet tolkas som en vedergällning för att landet, tillsammans med Bulgarien, fortfarande vägras inträde i passunionen Schengen. Nederländerna blockerar som enda EU-land deras tillträde.

Den svenske statsministern Fredrik Reinfeldt (M) är nöjd med beslutet.

– Serbien är ju ett nyckelland på Balkan. Och när nu Kroatien blir 28:e medlemsland så är det klokt och bra att också Serbien kan följa som kandidatland och att pro-europeiska krafter i Serbien på detta sätt får ett kvitto på sina reformansträngningar, sade Fredrik Reinfeldt.

För Kroatien, som blir EU-medlem den första juli nästa år, tog medlemskapsförhandlingarna åtta år.

Serbien utgör nu tillsammans med Turkiet, Montenegro, Island och Makedonien de fem länder som har kandidatstatus.