Rika länder tjänar på EU-stöd till fattigare länder

Nettobetalande medlemsländer tjänar på regionalstöd till Öst- och Centraleuropa, visar studie.

 

Tyskland, den största nettobetalaren till EU, tjänar två euro på varje euro de spenderar i regionalstöd till Tjeckien, Polen, Slovakien och Ungern.

För Frankrike är siffran 20 cent för varje spenderad euro.

Det visar en studie som den polska utvecklingsministern Elżbieta Bieńkowska låtit göra och som snart publiceras, rapporterar Euractiv.

Det är bland annat den ökande handeln som bidrar till att rikare länder får tillbaka en del av sina investerade pengar.