Annons

– Den finansiella transaktionsskatten är den enda skatt som stöds av en majoritet av européerna, sade Janusz Lewandowski.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige i budgetbråk med EU-kommissionen

EU vill ha en skatt på transaktioner. –  Det blir sämre tillväxt och minskade reallöner, varnar Anders Borg. Kraftig ökning av EU:s budget säger finansministern - inte alls, tvärtom, säger kommissionen.

– Sverige är en av de stora vinnarna, sade EU:s budgetkommissionär Janusz Lewandowski på besök i Stockholm på torsdag och fredag för att övertyga den svenska regeringen att stödja kommissionens förslag för EU:s långtidsbudget under åren 2013-2020.

Vad han syftar på med att Sverige vinner är att budgetens anslag för forskning och innovation delas ut till de bästa forskningsförslagen för att göra EU mer konkurrenskraftigt.

– Det blir inte så mycket för mitt land, Polen, utan mer för Sverige, Nederländerna, Tyskland och Storbritannien. Det är en del av budgeten som ökar stort, sade Lewandowski.

Sent på torsdagseftermiddag lät  den tidigare polske ministern för privatiseringar Janusz Lewandowski sig utfrågas i Europahuset i Stockholm. Bland annat fick han frågor om förslaget att EU ska delfinansieras genom en finansiell transaktionsskatt.

Janusz Lewandowski är väl medveten att en finansiell transaktionsskatt ogillas av den svenska regeringen och att den svenska tidigare  finansskatten var som han sade: ett misslyckat experiment i Sveriges historia. Men vad är då inte lämpligare än att ta tjuren vid hornen och försöka övertyga de motsträviga svenskarna.

– Den finansiella transaktionsskatten är exceptionell eftersom det är den enda skatt som stöds av en majoritet av européerna, börjar han med. Vi har lärt mycket av misstagen kring den svenska skatten på 1980-talet, den nya skatten kommer att bli väldigt modest men ändå ta in mycket pengar.

– Jag har med min bakgrund en antiskattpersonlighet och föreslår nu nya skatter, men i det här fallet måste jag. Men det blir ett beslut för 27 nationella parlament, sade Lewandowski.

En av orsakerna till förslaget är att säkra fortlevnaden av EU något som anses öka väsentligt om EU har egna inkomster och slipper varar beroende av välvilligheten hos folkliga opinioner och de alltmer budgetansträngda finansministrarna.

Sedan lyfter Lewandowski fram sitt feta lockbete: att skatten ska reducera enskilda länders medlemsavgifter med lika mycket som den drar in. Det skulle ge betydande lättnader för ländernas statsbudgetar samtidigt som en underbeskattad del av ekonomin får bidra till samhällsnyttan.

Strax innan finansminister Anders Borg (M) på fredagen mötte budgetkommissionären gjorde han flera entydiga uttalanden för journalister utanför EU-nämndens lokaler i riksdagen.

– En finansiell transaktionsskatt skulle oundvikligen höja hushållens och företagens upplåningskostnader. Den skulle göra det svårare för våra svenska företag att valutasäkra sina affärer. Det skulle alltså betyda att vi får en sämre tillväxt i Sverige med lägre kapitalstock och lägre reallöner. Det skulle också höja statens finansieringskostnaderna för vår skuld. Ett sådant förslag bör man vara skeptisk till, sade Anders Borg.

– Jag tycker det är en nackdel för Europa om man inför en skatt som sänker långsiktig tillväxt, sade Borg.

Du sa att Sverige skulle förlora på skatten. Men budgetkommissionären pekar på att länderna får sänka sin EU-medlemsavgift i motsvarande mån. Kan inte det vara en fördel för Sverige?

– Skälet till att vi förmodligen drabbas är att vi har en relativt stor finansiell sektor och eftersom två tredjedelar av medlen som kommer in ska gå till EU så får vi bära hela förlusten av skatteintäkter från den finansiella sektorn och en sjunkande tillväxt. När vi har räknat på det så ger det antingen ett negativt inflöde av skatteintäkter eller ett relativt begränsat, sade Anders Borg till Europaportalen.

Anser du att det blir en förlustaffär även om Sverige får räkna av sin medlemsavgift?

– Vi får se hur de nettoberäkningarna skulle se ut, vi har inte gjort dem.

– Sedan ska vi komma ihåg att vi starkt emotsätter oss kommissionens förslag om höjda EU-medel. Vi anser inte i det här läget att man bör bygga ut EU-budgeten utan att man bör frysa den.

Vad menar du med att bygga ut, de håller väl på att dra ner på budgeten?

– Nej. I budgetdiskussionen som kommissionen har lagt är det en mycket omfattande utbyggnad av budgeten. Det skulle påverka Sverige i högst betydande i termer av ökade bidrag vilket vi starkt motsätter oss.

Kommer vår EU-avgift att öka?

– Om kommissionens förslag tas, men det kommer naturligtvis inte att godkännas eftersom många länder motsätter sig det.

Finansministerns uppgifter om ökad EU-budget tillbakavisades bestämt av EU-kommissionens chef i Sverige Pierre Schellekens.

— Vi ökar budgeten bara med inflationen. Budgeten minskar som andel av bruttonationalinkomsten BNI. Det svenska pratet att kommissionen har lagt ett förslag om en rejäl ökning av EU:s budget är felaktig, sade han.