Konflikten mellan EU-kommissionen och Ungern gick vidare ett steg på onsdagen.

Bild: Neil

Hoppa till artikelns andra spalt.

Trycket på Ungern ökar

Kommissionen är inte nöjd med Ungerns svar på kritiken mot hur landets nya grundlag bryter mot EU-lag.

I mitten av januari inledde EU-kommissionen ett överträdelseförfarande mot Ungern för brott mot viktiga EU-lagar. Kommissionen ansåg att den nya ungerska grundlagen hotade oberoendet hos landets centralbank, domstolar och datasäkerhetsmyndighet. Ungern fick en månad på sig att besvara kommissionens kritik.

Nu har kommissionen utvärderat Ungerns svar men är inte nöjd.

– Signifikanta framsteg har gjorts men ännu återstår en del betydande bekymmer. Vi har beslutat att de ungerska åtgärderna inte besvarar alla frågor som vi ställt, sade Pia Ahrenkilde Hansen, EU-kommissionens talesperson, på onsdagen.

Det är två frågor som kommissionen anser att Ungern inte svarat tillfredsställande på. Dels sänkningen i pensionsåldern för domare från 70 till 62 år som skulle leda till att nästan 300 ungerska domare tvingas gå i pension i år, dels oberoende hos landets dataskyddsmyndighet.

Ungern får ytterligare en månad på sig att motivera varför de inte följer EU-lag.

Om kommissionen anser att Ungern inte följer EU-reglerna kan den dra landet inför EU-domstolen i Luxemburg.