WEBB-TV: Fack och arbetsgivare kritiserar ny EU-arbetsrätt

Fack och arbetsgivare debatterar EU-kommissionens senaste förslag om arbetsrätt, utstationeringsdirektivet och Monti ll.