Herta Däubler-Gmelin, före detta tysk justitieminister, vill att författningsdomstolen granskar EU:s finanspakt och krisfond.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Finanspakt hotas av tysk rättsprocess

Tyska politiker vill dra EU:s finanspakt och krisfond inför landets författningsdomstol.

En tysk allians av partier och organisationer ledd av den före detta justitieministern Herta Däubler-Gmelin vill dra EU:s finanspakt och krisfond ESM inför landets författningsdomstol.

Socialdemokraten Herta Däubler-Gmelins huvudkritik är att de inskränker det tyska parlamentets makt på ett oacceptabelt sätt genom att ge EU-kommissionen och ministerrådet långtgående inflytande över nationella budgetar.  

– Jag är mycket för Europa, men inte för ett Europa som bara styrs av regeringseliter, sade Herta Däubler-Gmelin rapporterar den tyska tidningen Frankfurter Rundschau.

– Det får inte ske att Europa tar bort de nationella parlamentens makt utan att stärka EU-parlamentet och medborgarnas deltagarrätt i samma grad. Europa måste vara demokratiskt.

Hon får stöd i sin kritik av bland annat det tyska vänsterpartiet och organisationen Mehr Demokratie!. Klagomålet kommer att lämnas in till den tyska författningsdomstolen så snart krisfonden och finanspakten har ratificerats i landet, vilket tros ske innan sommaren.

– Jag är övertygad att vi har en god chans med vårt klagomål, sade Herta Däubler-Gmelin.

I fredags blev Portugal första EU-land att ratificera finanspakten när landets parlament antog fördraget.