Hoppa till artikelns andra spalt.

Industriproduktionen ned i Sverige – upp i EU

I februari steg industriproduktionen i EU medan siffrorna för Sverige blev näst sämst i unionen. 

I jämförelse med januari steg industriproduktionen i euroländerna under februari med 0,5 procent och i EU som helhet med 0,2 procent. Det visar siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat.

I Sverige minskade den dock under samma period med 3,6 procent, bara Malta hade en större minskning.

På årsbasis har industriproduktionen ökat med 3,6 procent i euroländerna från februari i fjol, för hela EU är siffran 1,4 procent.