Acta-demonstrationerna har gett resultat, handelsavtalet ser ut att falla i Europaparlamentet. Arkivbild.

Bild: Zanbard

Hoppa till artikelns andra spalt.

Acta faller – saknar politiskt stöd

Konservativa och liberaler i Europaparlamentet sällar sig till det växande Acta-motståndet. Därmed är handelsavtalet inte aktuellt för EU:s del.

EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M) menar att Acta-avtalet behöver ytterligare granskning innan EU-parlamentets största partigrupp, den konservativa och kristdemokratisk EPP-gruppen, kan de det sitt stöd.

– EPP kommer inte att kunna stödja texten som den ser ut idag, sade Christofer Fjellner, som ansvarar för Acta i EPP-gruppen, under en snabbinkallad presskonferens på onsdagen.

Dock underströk Christofer Fjellner att hans partigrupp är för det som avtalet är tänkt att göra: förhindra varumärkesförfalskning och piratkopiering.

Även den liberala partigruppen, Alde, kommer att rösta nej till avtalet i dess nuvarande form.        

– Det står klart i dag att det finns allvarliga farhågor att Acta å ena sidan inte tillhandhåller tillräckligt skydd för upphovsrätten och å andra sidan grundläggande fri- och rättigheter, sade partigruppens ordförande Guy Verhofstadt och pekade på gårdagens rapport från Europeiska datatillsynsmannen som menar att Acta kan få ”oacceptabla sidoeffekter” för individens rättigheter.

Niccolò Rinaldi, en av de ansvariga för Acta-frågan i Alde-gruppen, menar att Acta är alltför omfattande eftersom det buntar samman fler olika typer av upphovsrättsskydd under ett och samma paraply. Istället för att behandla fysiska varor och digitala tjänster på samma sätt vill han ha sektorspecifika avtal.

– Som de gamla romarna sade efter att en pjäs var över: Acta est fabula – spelet är slut, sade Niccolò Rinaldi och satte med stor sannolikhet den sista spiken i kistan för avtalet.

Sedan tidigare har de gröna, vänsterpartistiska och socialdemokratiska partigrupperna i EU-parlamentet sagt att de kommer att rösta nej till Acta.

I eftermiddag kommer EU-parlamentets internationella handelsutskott att debattera huruvida de ska rekommendera hela parlamentet att rösta ja eller nej till Acta i juli.

Om EU-parlamentet säger nej blir det inget Acta-avtal för EU. Just nu tyder det mesta på det.