Hoppa till artikelns andra spalt.

Nya rekordnivåer för europeisk arbetslöshet

Inte på femton år har arbetslösheten i euroländerna varit så hög som nu. Arbetslösheten närmar sig elvaprocentstrecket och skulle ha varit betydligt högre om inte utvecklingen i Tyskland höll emot.

10,8 procent av arbetskraften i de 17 euroländerna var arbetslös under februari 2012. Det betyder att drygt 24,5 miljoner människor var utan arbete vilket är den högsta arbetslösheten sedan april 1997. Det rapporterar EU:s statistikbyrå Eurostat på måndagen.

Även i EU som helhet steg arbetslösheten med en tiondel till 10,2 procent.

Det som håller tillbaka arbetslösheten i EU är positiva siffror i det ekonomiskt viktiga Tyskland. Där föll arbetslösheten på ett år från 6,3 procent till 5,7 procent. I Sverige har arbetslösheten sedan i höstas legat stilla runt 7,5 procent.

Värst drabbat är Spanien och då i synnerhet dem under 26 år där över hälften saknar någon form av arbete – ett öde som också delas av en majoritet grekiska ungdomar.

Den genomsnittliga ungdomsarbetslösheten i EU var i februari 22,4 procent. I Sverige som också är drabbat av en högre arbetslöshet bland yngre steg arbetslösheten i den gruppen med ytterligare två tiondelar till 23,5 procent.

Arbetslös är den person som inte hade en timmas arbete under en vecka.  Eurostats mätningar på arbetslösheten i euroländerna startade januari 1995. Högsta uppmätta arbetslösheten sedan dess är 10,9 procent  som nåddes i april 1997.