EU-parlamentet som helhet röstar om Acta i juli.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Acta-avtalet föll i tre av tre utskott

Tre utskott i EU-parlamentet röstade på torsdagsförmiddagen nej till Acta-avtalet, i två var marginalen knapp.

Tre utskott röstade i dag om det omdiskuterade Acta-avtalet. Inget utskott avgör frågan, men resultatet ger en stark indikation om vart det lutar inför slutomröstningen i juli och det är uppenbart att Acta-motståndarna har vind i seglen.

I industriutskottet tycks nej-sidan ha vunnit en knapp seger men uppgifterna om hur många röster som skiljde sidorna åt i omröstningen om utskottets yttrande går isär. Anti-Acta-organisationen La Quadrature du Net skriver att skillnaden var en röst, medan Carl Schlyter (MP) säger till Europaportalen att det var fyra röster.

Amelia Andersdotter från Piratpartiet var ansvarig för frågan i utskottet.

– Det känns bra, men det är inte över än. Det är uppenbarligen fortfarande så att många i  parlamentet har svårt att komma till beslut och att det finns många som vill vänta in EU-domstolens utlåtande, säger Amelia Andersdotter till Europaportalen.

Den EU-skeptiska gruppen ECR hade yrkat på att parlamentet skulle vänta med att rösta om avtalet tills EU-domstolen tagit ställning till om det är förenligt med EU-lagstiftningen, en process som väntas ta drygt ett år. Förslaget röstades dock ned av majoriteten med fyra rösters marginal.

Även i det rättsliga utskottet blev marginalen knapp. Nej-sidan tog hem segern med 12 röster mot 10, bekräftar EU-parlamentets presstjänst.

I den sista omröstningen för dagen, i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, tog nej-sidan en större seger efter att den konservativa EPP-gruppen och ECR lagt ner sina röster. Med 36 röster för, en emot och 21 nedlagda antogs rapporten som förordar ett nej till avtalet.

– Acta är en död kropp i parlamentet nu, och det har vi vetat sedan vi liberaler satte ner foten och sade nej. Jag tror i och för sig på uppståndelsen men inte på den här sidan evigheten och Acta är stendött, säger Cecilia Wikström (FP), ledamot i utskottet till Europaportalen.

Utskottens utslag är inte avgörande utan är yttranden till utskottet för internationell handel som röstar om avtalet i mitten på juni. Hela parlamentet väntas rösta i början av juli.